TÀBATA

Aquest mètode es basa en un període de treball reduït però molt intens amb el que busca maximitzar els resultats en relació amb l’esforç. El programa Tabata és una forma d’entrenament per intervals que segueix el següent patró:

20 segments de treball + 10 segunds de descans Total = 8 rondes (4 minuts d’entrenament)

Com que el temps de treball és molt reduït és imprescindible deixar tot preparant per a l’exercici que es treballarà a cada estona.