Els consells directius de l’Escola

L’Escola Sant Gervasi és una cooperativa de treball associat i, en conseqüència, el seu principal òrgan de govern és l’Assemblea de Sòcies i Socis que delega la governança i la representació de la Societat en el Consell Rector, dirigit per un President Executiu.

A més del Consell Rector, l’Escola és governada per un Equip Directiu que planifica i gestiona el projecte pedagògic d’aquesta. L’equip directiu està liderat per la Directora de l’Escola.

I l’Escola compta amb un altre òrgan de gestió, el Consell de Direcció, composat per tots els responsables de les principals seccions del centre. És el President Executiu de l’Escola qui dirigeix també aquest consell.

El Consell Rector

(d’esquerre a dreta)

 • PRESIDENT EXECUTIU – David Cos
 • DIRECTOR PEDAGÒGIC CREIXEN EDUCACIÓ – José Ramón Bertolín
 • DIRECTORA ESCOLA – Rosa Gutiérrez
 • SECRETÀRIA CONSELL RECTOR – Montse Sempere
 • DIRECTOR COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I RSC – Marc Mas
 • DIRECTOR DE PATROCINIS I GERENT FUNDACIÓ TR@MS – Antoni Romero
 • DIRECTOR FINANCER – Toni Arco

L’Equip Directiu

(d’esquerre a dreta)

 • DIRECTOR PEDAGÒGIC SECUNDÀRIA – Daniel Selva
 • DIRECTORA PEDAGÒGICA CICLES FORMATIUS – Alícia Carneros
 • DIRECTORA ESCOLA – Rosa Gutiérrez
 • DIRECTORA PEDAGÒGICA PRIMÀRIA – Esther Ninou
 • DIRECTORA PEDAGÒGICA BATXILLERAT – Júlia Fernández
 • SUBDIRECTORA ESCOLA – Anna Garcia
 • DIRECTORA PEDAGÒGICA EDUCACIÓ INFANTIL – Montse Sempere

El Consell de Direcció

(d’esquerre a dreta)

 • RESPONSABLE MITJA PENSIÓ – Estela Fuentes
 • SECRETÀRIA CONSELL DIRECCIÓ – Montse Sempere
 • DIRECTORA DE COMPRES – Carolina Martínez
 • DIRECTOR COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I RSC – Marc Mas
 • RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ – Meritxell Segalés
 • SUBDIRECTORA ESCOLA – Anna Garcia
 • PRESIDENT EXECUTIU COOPERATIVA – David Cos
 • DIRECTOR ÀREA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL – Antoni Duran
 • DIRECTOR FINANCER – Toni Arco
 • DIRECTORA ESCOLA – Rosa Gutiérrez
 • RESPONSABLE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I OCI I SALUT – Agustí Olivera