Treball per projectes Aprenentatge-servei
Aprenentatge per Reptes i Tallers Aprenentatge Social i Cooperatiu
Ambients d’Aprenentatge Treball Emocions i Autoconeixement
Intel·ligències Múltiples Classe Invertida
Gamificació Georenferenciació