L’Escola de Teatre és una activitat extraescolar en la qual hi participen alumnes des de 1r de Cicle Inicial fins a Batxillerat. A través de l’expressió i la participació desenvolupem la creativitat i les capacitats intel·lectuals, afectives i de comunicació dels nens i nenes. A final de curs celebrem la Mostra de Teatre en la qual hi participen tots els grups des de Primària fins a Batxillerat. És aleshores és moment ideal perquè els alumnes mostrin el que han après i un bon motiu per compartir l’experiència teatral amb la resta de la família i coneguts. El teatre forma actors, però sobretot forma persones. Els alumnes aprenen a compartir, respectar, improvisar, vocalitzar i educar la veu, perdre la vergonya, però sobretot a adonar-nos que tot plegat és una feina d’equip i que cadascun és imprescindible. Aquesta activitat és l’activitat extraescolar que més alumnes mou, uns 400 aproximadament.

Vivim el teatre d’una manera lúdica a partir de contes populars i el joc dramàtic. Descobrim i experimentem amb les possibilitats expressives del propi cos. Aprenem a treballar en equip i a organitzar-nos. Aprofundim en les tècniques teatrals: mim, expressió corporal, jocs de veu, dansa… Potenciem la capacitat d’observació, d’escolta i d’implicació. Aprenem a construir personatges: caracterització, cos, veu… Aprenem a desenvolupar tècniques d’anàlisi d’un text teatral per posar-lo en escena.

La Maribel i l'Aleix, monitors de teatre

VÍDEOS MOSTRA DE TEATRE 2016