Young students of chemistry working in laboratory

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

A l'Escola Sant Gervasi oferim el cicle de fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.

laboratori1

PERFIL PROFESSIONAL

Aquests estudis capaciten per gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips.

laboratory under microscope analysis

CALENDARI I HORARI

De setembre a juny. 2 cursos. Horari de tarda de 15.00 a 21.30 hores. Durant el segon curs les estades en empreses seran en horari de matí.

Lab, researcher, research.

TITULACIÓ

Les persones que superen el cicle obtenen el títol de tècnic/a superior en fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau, podent també obtenir la convalidació de crèdits.

Women are studying in the laboratory of the University

FORMACIÓ DUAL GARANTIDA

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa, ja sigui com a treballador assalariat, becari de formació o voluntari.

Lifeguard whistling while instructing children in swimming pool

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Des d'Escola Sant Gervasi oferim a través de la nostra participada DINAMICS ESPORTS el cicle formatiu de grau mitjà de SALVAMENT I SOCORRISME.