PARVULARI

EDATS: DE 3 a 5 anys.
CURSOS: P3-P4-P5
MATÈRIES CURRICULARS: Comunicació i llenguatges (llengua anglesa, llenguatge audiovisual i plàstic, llenguatge musical, llenguatge verbal, llenguatge matemàtic, TICS a l'aula) - Descoberta d'un mateix i dels altres - Descoberta de l'entorn natural i social
DIRECCIÓ PEDAGÒGICA: Montse Sempere - monstsesempere@santgervasi.org
MESTRES: P3 (Rosa Comadran, Clàudia Martín, Encarna Ruiz i Sonia Rodríguez) P4 (Myriam León, Núria López, Sandra Pérez i Marina Cava) P5 (Marta Butjosa, Montse Bages, Anna Maria Garcia i Meritxell Ros)

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

EDATS: DE 6 a 7 anys.
CURSOS: 1r CICLE INICIAL - 2n CICLE INICIAL
MATÈRIES: Educació en Valors - Llengua Catalana - Llengua Castellana - Primera llengua estrangera: Anglès - Matemàtiques - Coneixement del Medi Natural - Coneixement del Medi Social i Cultural - Educació artística: Plàstica - Educació artística: Música - Educació Física - Extraescolar Escacs - Extraescolar Natació - Tecnologia de la Informació i de la Comunicació.
DIRECCIÓ PEDAGÒGICA: Esther Ninou - eninou@santgervasi.org
COORDINADORA DE CICLE: Anna Palomo - annapalomo@santgervasi.org
TUTORS: 1r Cicle Inicial (Anna Espín - Cristina Fonseca - Dolors Gutiérrez - Estefania del Valle) - 2n Cicle Inicial (Carme Padilla - Jéssica López - Montse Sancha - Sara Cotado)

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA

EDATS: DE 8 a 9 anys.
CURSOS: 1r CICLE MITJÀ - 2n CICLE MITJÀ
MATÈRIES: Educació en Valors - Filosofia - Llengua Catalana - Llengua Castellana - Primera llengua estrangera: Anglès - Matemàtiques - Coneixement del Medi Natural - Coneixement del Medi Social i Cultural - Educació artística: Plàstica - Educació artística: Música - Educació Física - Escacs - Natació - Llengua de Signes (2n) - Tecnologia de la Informació i de la Comunicació
DIRECCIÓ PEDAGÒGICA: Esther Ninou - eninou@santgervasi.org
COORDINADORA DE CICLE: Carla Bach - carlabach@santgervasi.org
TUTORS: 1r Cicle Mitjà (Carla Bach - Víctor Pons - Ivan Flores - Ana Tirado) - 2n Cicle Mitjà (Laura Burguete - Marta Vila - Cristina Mogas - Jordi Elias)

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

EDATS: DE 10 a 11 anys.
CURSOS: 1r CICLE SUPERIOR - 2n CICLE SUPERIOR
MATÈRIES: Educació en Valors - Filosofia - Llengua Catalana - Llengua Castellana - Primera llengua estrangera: Anglès - Matemàtiques - Coneixement del Medi Natural - Coneixement del Medi Social i Cultural - Educació artística: Plàstica - Educació artística: Música - Educació Física - Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans - Natació - Segona llengua estrangera: Alemany - Tecnologia de la Informació i de la Comunicació
DIRECCIÓ PEDAGÒGICA: Esther Ninou - eninou@santgervasi.org
COORDINADOR DE CICLE: Osvald Medina - osvaldmedina@santgervasi.org
TUTORS: 1r Cicle Superior (Jordi Quílez - Susana Grima - Míriam De Luna - Marisol Roldán) - 2n Cicle Superior (Cristobalina Ruano - Osvaldo Medina - Mario Muñoz - Dolors Revuelta)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

EDATS: DE 12 a 15 anys.
CURSOS: 1r d'ESO- 2n d'ESO - 3r d'ESO - 4t d'ESO
MATÈRIES: Llengua Catalana - Llengua Castellana - Matemàtiques - Llengua Anglesa - Science - Tecnologia - Ciències Socials - Educació Física - Música - Llengua Francesa - Anglès en Viu - Taller TIC - Llengua Alemanya - Educació Visual i Plàstica - Educació per a la Ciutadania - Literatura Catalana - Literatura Castellana - Educació Ètica - Economia - Projecte de Recerca - Comunicació Audiovisual - Informàtica de Programació
DIRECCIÓ PEDAGÒGICA: Rosa Gutiérrez i Daniel Selva - rosagp@santgervasi.org - danielselva@santgervasi.org
TUTORS DE GRUP: 1r ESO (Marta Montaner - Miren Navascués - Xavier Caminal) - 2n ESO (Georgina Santillana - Ivan Costa - Miquel Garcia - Mónica Ruiz) - 3r ESO (Joan Carles Gil - Mercè Tarragó - Máximo Sancho - Susana Ferret) - 4t ESO (Manel Casanova - Manolo Segura - Marga Mascaró).

BATXILLERATS (TECNOLÒGIC - CIENTÍFIC - SOCIAL/HUMANÍSTIC)

EDATS: DE 16 a 18 anys. CURSOS: 1r de Batxillerat - 2n de Batxillerat MATÈRIES: Llengua Catalana - Llengua Castellana - Llengua Anglesa - Educació Física - Filosofia (1r) - Ciències per al Món Contemporani (1r) - Física (TN/CN) - Tecnologia Industrial (TN) - Informàtica (TN) - Matemàtiques (TN/CN) - Biologia (CN) - Química (CN) - Economia d'Empresa (CS/HUM) - Història del Món Contemporani (CS/HUM) - Llatí (CS/HUM) - Literatura Universal (CS/HUM) - Segona llengua estrangera: Alemany - Segona llengua estrangera: Francès - Economia (CS/HUM) - Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (CS/HUM) DIRECCIÓ PEDAGÒGICA: José Ramón Bertolín - joserbertolin@santgervasi.org: Júlia Fernández - juliaf@santgervasi.org TUTORS: 1r BATX (Xavier Valldeoriola - Carolina Garcia Campmany - Xavier Valldeoriola) - 2n BATX (Júlia Fernández - Gloria Campoy - Jordi Morte)