Educació Infantil

[ETAPA EDUCATIVA DE 3 A 6 ANYS]

És el primer tram educatiu d’un recorregut molt important i s’ha de treballar per aconseguir unes sòlides arrels que possibilitin a l’infant desenvolupar totes les seves capacitats. Treballem el joc dins del procés d’aprenentatge, els hàbits i les emocions. Treballem projectes de descobertes per treballar l’observació i la manipulació i ambients d’aprenentatge per desenvolupar el treball cooperatiu.


Projectes

HORT ESCOLAR

Afavorim contextos que permeten el descobriment de l’entorn. Fomentem l’esperit científic dels infants apropant-los al món que ens envolta amb actitud de respecte i curiositat. Pensem que els nens i nenes han de d’observar i d’experimentar.

BLOC DESCOBERTES

Les famílies amb nens i nenes de l’etapa d’Educació Infantil disposen d’un bloc especialitzat en les descobertes, el bloc Badabadoc. En aquest espai web s’hi troben actualitzades les activitats relacionades amb les descobertes.

EL CONTE PREN VIDA

Organitzem el projecte “El conte pren vida”, una eina excel·lent que motiva el descobriment de les històries i personatges d’un conte que es treballa a l’aula i es completa amb l’escenificació per part d’alumnes de l’Escola de Teatre.

SING, CHANT AND ACT

Els nens i nenes d’Educació Infantil poden viure i descobrir la llengua anglesa a través de jocs, cançons i contes típics de la cultura anglosaxona participant en aquesta extraescolar integrada dins de l’horari escolar.

BEE-BOOTS

Els alumnes d’Educació Infantil inicien el projecte de robòtica amb els Bee-Bots, unes abelles-robot que disposen d’uns botons per avançar, retrocedir o girar a dreta i esquerra i que els nens i nenes programen.

TALLERS APRENENTATGE

Els nens i nenes de P3 treballen durant un matí i una tarda per tallers. En aquests els alumnes dels 4 grups es barregen, tot creant-ne 5. A cada taller es treballa una competències diferents.

BERENARS SALUDABLES

Cada tarda oferim als alumnes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial un Berenar Saludable perquè creiem amb els avantatges d’una dieta correcta per completar els esforços intel·lectuals i físics fets durant el dia.

ACOLLIDA MATÍ I TARDA

Disposem del servei d’acollida per a nens i nenes d’Educació Infantil i Primària. El servei s’ofereix el matí de 8:00 a 9:00 hores i a la tarda, de les 17:30 a les 19:00 hores. El servei s’ofereix també en alguns festius.

PROJECTE ÀGORES

A Educació Infantil el dia comença amb una petita àgora, on es dona el bon dia a tots els companys i companyes i s’inicia la rutina diària (quin temps fa, qui ha vingut a l’escola, què farem avui..) i on s’aprofita per parlar de valors i emocions. Durant el matí es realitzen activitats diverses en format de gran grup, grup reduït o racons

PROJECTE ENTUSIAMAT

A l’etapa d’Educació Infantil treballem les Matemàtiques a partir de les intel·ligències múltiples. Proposem als nens i nenes activitats manipulatives referents a la numeració, raonament lògic, geometria… Aquestes propostes són plantejades respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i les diferents maneres de pensar.

MÚSICA

Una mestra especialista introdueix el món de la música als més petits a partir de cançons, danses i jocs rítmics. Els alumnes s’inicien en el treball de la pulsació i el ritme a partir del moviment del cos i/o amb el suport dels instruments musicals. Aquesta activitat fomenta la creativitat i és una font de sensibilització.

ENGLISH

Els nens i nenes d’Educació Infantil inicien la Llengua Anglesa a P3, estudiant-lo 3 hores a la setmana amb una mestra especialista. D’aquesta manera, coneixeran al DEX, el personatge que a través de jocs, cançons i contes els anirà introduint la llengua anglesa per tal que vagin adquirint vocabulari de manera motivadora i amena.

PROJECTE DE DESCOBERTES

Aquests projectes permeten treballar continguts de manera vivencial i transversal. Un dels projectes estrella de P3 és “Miró”. A partir d’una maleta que preparen els alumnes de Batxillerat, iniciem la descoberta dels colors amb activitats vivencials de pintura per transformar-los en petits artistes. L’activitat culmina amb una sortida a la Fundació Miró i una exposició per a les famílies.

PROJECTE PSICOMOTRICITAT

Dediquem espais i estones al desenvolupament corporal dels infants ja que el considerem molt important i, per aquest motiu, respectem el moviment natural dels nens i nenes posant a la seva disposició materials i propostes que desenvolupin totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de manera divertida i engrescadora.

EXTRAESCOLAR DE DINÀMICA

El Taller de Dinàmica és una activitat extraescolar que poden realitzar tots els alumnes d’Educació Infantil fora de l’horari lectiu. El taller combina tres elements: el moviment, la coordinació i els ritmes musicals. A través de jocs i dinàmiques lúdiques es treballa la relació dels moviments naturals del cos i la capacitat d’orientació espacial dels nens i nenes.

AMBIENTS D'APRENENTATGE

Els ambients són espais creats per estimular la creativitat i l’aprenentatge entre iguals tot fomentant la cooperativitat i l’autonomia. Els alumnes de P3, P4 i P5 durant dos moments de la setmana escullen l’ambient on volen anar. A l’ambient escollit es troben material divers que els estimula i els permet aprendre de manera significativa.