Educació Infantil

[ETAPA EDUCATIVA DE 3 A 6 ANYS]

És el primer tram educatiu d’un recorregut molt important i s’ha de treballar per aconseguir unes sòlides arrels que possibilitin a l’infant desenvolupar totes les seves capacitats. Treballem el joc dins del procés d’aprenentatge, els hàbits i les emocions. Treballem projectes de descobertes per treballar l’observació i la manipulació i ambients d’aprenentatge per desenvolupar el treball cooperatiu.


Projectes

HORT ESCOLAR

Afavorim contextos que permeten el descobriment de l’entorn. Fomentem l’esperit científic dels infants apropant-los al món que ens envolta amb actitud de respecte i curiositat. Pensem que els nens i nenes han de d’observar i d’experimentar.

BLOC DESCOBERTES

Les famílies amb nens i nenes de l’etapa d’Educació Infantil disposen d’un bloc especialitzat en les descobertes, el bloc Badabadoc. En aquest espai web s’hi troben actualitzades les activitats relacionades amb les descobertes.

EL CONTE PREN VIDA

Organitzem el projecte “El conte pren vida”, una eina excel·lent que motiva el descobriment de les històries i personatges d’un conte que es treballa a l’aula i es completa amb l’escenificació per part d’alumnes de l’Escola de Teatre.

SING, CHANT AND ACT

Els nens i nenes d’Educació Infantil poden viure i descobrir la llengua anglesa a través de jocs, cançons i contes típics de la cultura anglosaxona participant en aquesta extraescolar integrada dins de l’horari escolar.

BEE-BOOTS

Els alumnes d’Educació Infantil inicien el projecte de robòtica amb els Bee-Bots, unes abelles-robot que disposen d’uns botons per avançar, retrocedir o girar a dreta i esquerra i que els nens i nenes programen.

MITJA PENSIÓ

Considerem l’espai-menjador com un moment on es potencia la convivència, l’autonomia, les relacions i l’adquisició de diferents aprenentatges amb un ampli un pes important en el currículum escolar.

BERENARS SALUDABLES

Cada tarda oferim als alumnes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial un Berenar Saludable perquè creiem amb els avantatges d’una dieta correcta per completar els esforços intel·lectuals i físics fets durant el dia.

ACOLLIDA MATÍ I TARDA

Disposem del servei d’acollida per a nens i nenes d’Educació Infantil i Primària. El servei s’ofereix el matí de 8:00 a 9:00 hores i a la tarda, de les 17:30 a les 19:00 hores. El servei s’ofereix també en alguns festius.