PUBLICACIÓ LLISTA ADMESOS I LLISTA D’ESPERA

Dia 7 de juliol – Publicació de la llista d’alumnes admesos i de la llista d’espera.