PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES

9 de juny – Publicació de les llistes definitives un cop resoltes les reclamacions.