X Jornada de Donació de Sang

Divendres 20 de març – X Jornada de Donació de Sang (programa a part)