Little girl working with a computer

projecte educatiu

Al llarg de tota la nostra trajectòria pedagògica, Escola Sant Gervasi ha ofert un model educatiu altament participatiu, centrat en l'alumne, facilitador de la innovació, i perseguint sempre l'excel·lència. Per aquest motiu oferim una escola oberta i amb una gran capacitat d'innovació i un eficaç projecte lingüístic i de recerca científica i tecnològica.

IMG_6521_2

l'atenció a l'alumne

L'atenció als nostres alumnes i famílies és un dels eixos fonamentals del nostre sistema pedagògic. Ens comuniquem amb les famílies mitjançant les reunions de principi i de final de curs, les entrevistes personals, les activitats socials a l'Escola, les xerrades col·loqui i mitjançant la plataforma Clickedu i els nostres canals de comunicació @santgervasicoop.

St-Gervasi1218

l'atenció a l'alumne

Responem a la realitat pròpia de cada alumne oferint a les nostres famílies tutors i tutores que acompanyaran els nens i joves en les diverses etapes educatives. A partir de la Secundària són els alumnes qui trien els tutors personals entre els seus professors i professores.

Parvulari021b

l'atenció a l'alumne

Oferim seguiment psicopedagògic a les famílies amb la intenció d'estimular les característiques evolutives dels alumnes. El seguiment psicopedagògic servirà també per detectar el més aviat possible dificultats instrumentals i/o emocionals amb l'objectiu d'aplicar estratègies ràpides i efectives.

IMG_8586

el projecte en innovació

Innovem contínuament sobre l’aplicació pedagògica de les tecnologies. Hem estat reconeguts en nombrosos congressos i premis de projectes d’innovació pedagògica. Som pioners en la utilització dels ordinadors a l’aula o de les pissarres digitals interactives i Ipads, així com de projectes de robòtica i de programació des de l'etapa d'Educació Infantil.

ipads1

el projecte en innovació

Tot el campus Sant Gervasi té cobertura de wi-fi, fet que permet la connectivitat a internet tant del nostre alumnat com del professorat. Formem alumnes amb altes competències digitals gràcies a la implicació dels nostres professionals i gràcies als mitjans que l'Escola, i en especial que la Fundació Sant Gervasi, posen a disposició de tota la comunitat.

IMG_6316

el projecte científic

Pretenem que l'experimentació, l'anàlisi i la recerca científica i tecnològica formin part de la cultura dels nostres alumnes. Afavorim que els nostres alumnes visquin situacions i contextos educatius que fomentin el seu creixement personal i que permetin el descobriment de l'entorn a partir de l'observació directa, la manipulació i les vivències.

lab2

el projecte científic

Organitzem pràctiques i projectes i treballs de recerca en els nostres excel·lents laboratoris i tallers. Apropem els nostres alumnes als laboratoris, tallers, biblioteques i a d'altres serveis (com l'estació meteorològica d'última generació o les impressores 3D). Dediquem hores lectives a l'aplicació pràctica de mètodes d'investigació, al seguiment i recerca de dades.

Screenshot-2014-10-14-21.11

el projecte científic

Els nostres alumnes tenen l'oportunitat de realitzar pràctiques en els excel·lents laboratoris que l'Escola comparteix amb la biotecnològica Inkemia. A més, oferim classes de programació als nostres alumnes que més endavant apliquen a projectes de robòtica o als treballs i projectes de recerca.

Scientist in lab

el projecte científic

Organitzem Jornades de Recerca i al Batxillerat els nostres alumnes elaboren Treballs de Recerca de qualitat. De fet, hem rebut i rebem un ampli reconeixement per als nostres treballs de recerca: Premis Vicenç Plantada, Premis ESADE, Premis Argó de la UAB, Premis Francesc Noy de la UPF, Premis Fundació Epson, Premis de la UPC, etc.. Més en el següent vídeo.

IMG_6801

el projecte lingüístic

Potenciem el domini perfecte (oral i escrit) de les dues llengües oficials a casa nostra: el català i el castellà. Reconeixem l'anglès, el francès i l'alemany com a llengües d'ús internacional vàlides per a l'entorn en què es troben i es trobaran els nostres alumnes. A més, potenciem l'estudi, com a extraescolar, del xinès mandarí.

IMG_4463

el projecte lingüístic

Organitzem viatges, intercanvis lingüístics i estades a l'empresa a l'estranger; impartim la matèria de ciències naturals (Science) en llengua anglesa des d’Educació Primària fins al final de l’escolarització i Living English (anglès oral) a la Secundària, a més de les matèries d'Knowlegde i Economics en el Batxillerat. Introduïm l'aprenentatge de l'anglès als nens i nenes des de P3.

IMG_8503

el projecte lingüístic

Als 10 anys (1r de Cicle Superior) oferim als alumnes la possibilitat d'optar pel coneixement del francès o de l'alemany, que no abandonaran fins al Batxillerat. Mitjançant desdoblaments i grups flexibles, aconseguim grups reduïts per a l'aprenentatge d'aquestes llengües.

Teacher with group of students working on laptop computer

el projecte lingüístic

Garantim l'aplicació dels sistemes pedagògics més moderns gràcies als nostres professors especialistes i als mitjans de què disposem. Aconseguim que el 60% dels alumnes de Batxillerat obtinguin el títol de First Certificate i els presentem també als exàmens oficials de francès, alemany i xinès.

Parvulari006

som el futur i estem preparats

El món universitari o una preparació específica per al món professional seran els nous àmbits en què es desenvoluparan els nostres alumnes. Les proves d'accés a la universitat (PAU) són superades pel conjunt del nostre alumnat amb èxit i la immensa majoria pot triar estudis universitaris amb absoluta llibertat.

laboratori1

som el futur i estem preparats

Els exalumnes de l'Escola Sant Gervasi estudien i han estudiat a les principals universitats nacionals i internacionals, tant públiques com privades. El contacte que mantenim amb molts d'aquests estudiants, a través de l'Associació d'Exalumnes, ens estimula i ens aporta noves informacions que enriqueixen el nostre coneixement del món universitari.

EL PROJECTE EDUCATIU

→ Al llarg de tota la nostra trajectòria pedagògica, Escola Sant Gervasi ha ofert un model educatiu altament participatiu, centrat en l’alumne, facilitador de la innovació, i perseguint sempre l’excel·lència. Per aquest motiu oferim una escola oberta i amb una gran capacitat d’innovació i un eficaç projecte lingüístic i de recerca científica i tecnològica.

L' ATENCIÓ ALS ALUMNES

→ L’atenció als nostres alumnes i famílies és un dels eixos fonamentals del nostre sistema pedagògic. Ens comuniquem amb les famílies mitjançant les reunions de principi i de final de curs, les entrevistes personals, les activitats socials a l’Escola, les xerrades col·loqui i mitjançant la plataforma Clickedu i els nostres canals de comunicació @santgervasicoop.

→ Responem a la realitat pròpia de cada alumne oferint a les nostres famílies tutors i tutores que acompanyaran els nens i joves en les diverses etapes educatives. A partir de la Secundària són els alumnes qui trien els tutors personals entre els seus professors i professores.

→ Oferim seguiment psicopedagògic a les famílies amb la intenció d’estimular les característiques evolutives dels alumnes. El seguiment psicopedagògic servirà també per detectar el més aviat possible dificultats instrumentals i/o emocionals amb l’objectiu d’aplicar estratègies ràpides i efectives.

EL PROJECTE EN INNOVACIÓ

→ Innovem contínuament sobre l’aplicació pedagògica de les tecnologies. Hem estat reconeguts en nombrosos congressos i premis de projectes d’innovació pedagògica. Som pioners en la utilització dels ordinadors a l’aula o de les pissarres digitals interactives i Ipads, així com de projectes de robòtica i de programació des de l’etapa d’Educació Infantil.

→ Tot el campus Sant Gervasi té cobertura de wi-fi, fet que permet la connectivitat a internet tant del nostre alumnat com del professorat. Formem alumnes amb altes competències digitals gràcies a la implicació dels nostres professionals i gràcies als mitjans que l’Escola, i en especial que la Fundació Sant Gervasi, posen a disposició de tota la comunitat.

EL PROJECTE CIENTÍFIC

→ Pretenem que l’experimentació, l’anàlisi i la recerca científica i tecnològica formin part de la cultura dels nostres alumnes. Afavorim que els nostres alumnes visquin situacions i contextos educatius que fomentin el seu creixement personal i que permetin el descobriment de l’entorn a partir de l’observació directa, la manipulació i les vivències.

→ Organitzem pràctiques i projectes i treballs de recerca en els nostres excel·lents laboratoris i tallers. Apropem els nostres alumnes als laboratoris, tallers, biblioteques i a d’altres serveis (com l’estació meteorològica d’última generació o les impressores 3D). Dediquem hores lectives a l’aplicació pràctica de mètodes d’investigació, al seguiment i recerca de dades.

→ Els nostres alumnes tenen l’oportunitat de realitzar pràctiques en els excel·lents laboratoris que l’Escola comparteix amb la biotecnològica Inkemia. A més, oferim classes de programació als nostres alumnes que més endavant apliquen a projectes de robòtica o als treballs i projectes de recerca.

→ Organitzem Jornades de Recerca i al Batxillerat els nostres alumnes elaboren Treballs de Recerca de qualitat. De fet, hem rebut i rebem un ampli reconeixement per als nostres treballs de recerca: Premis Vicenç Plantada, Premis ESADE, Premis Argó de la UAB, Premis Francesc Noy de la UPF, Premis Fundació Epson, Premis de la UPC, etc..

EL PROJECTE LINGÜÍSTIC

→ Potenciem el domini perfecte (oral i escrit) de les dues llengües oficials a casa nostra: el català i el castellà. Reconeixem l’anglès, el francès i l’alemany com a llengües d’ús internacional vàlides per a l’entorn en què es troben i es trobaran els nostres alumnes. A més, potenciem l’estudi, com a extraescolar, del xinès mandarí.

→ Organitzem viatges, intercanvis lingüístics i estades a l’empresa a l’estranger; impartim la matèria de ciències naturals (Science) en llengua anglesa des d’Educació Primària fins al final de l’escolarització i Living English (anglès oral) a la Secundària, a més de les matèries d’Knowlegde i Economics en el Batxillerat. Introduïm l’aprenentatge de l’anglès als nens i nenes des de P3.

→ Als 10 anys (1r de Cicle Superior) oferim als alumnes la possibilitat d’optar pel coneixement del francès o de l’alemany, que no abandonaran fins al Batxillerat. Mitjançant desdoblaments i grups flexibles, aconseguim grups reduïts per a l’aprenentatge d’aquestes llengües.

→ Garantim l’aplicació dels sistemes pedagògics més moderns gràcies als nostres professors especialistes i als mitjans de què disposem. Aconseguim que el 60% dels alumnes de Batxillerat obtinguin el títol de First Certificate i els presentem també als exàmens oficials de francès, alemany i xinès.