INSTRUCCIONS PEL DIA QUE VINDREU A PRESENTAR LA PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA:  
  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 
  • Recordeu que heu de portar la documentació  i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que no tingueu el full de sol·licitud, l’Escola us el suministrará el mateix dia de la cita. 
  • Per accedir a l’administració de l’escola haureu de portar mascareta i guants.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Qualsevol dubte en el procés de preinscripció podeu enviar un correu electrònic facilitant el vostre número de telèfon a preinscripcions@santgervasi.org