MISSIÓ

Generar contextos d’aprenentatge transformadors que contribueixin al desenvolupament integral de les persones al llarg de la vida perquè esdevinguin referents en la construcció d’una societat més cooperadora i sostenible.

VISIÓ

Ser referents pel nostre model educatiu, social i de gestió, capaç d’innovar i anticipar-se constantment a l’entorn, on les persones siguin l’eix vertebrador d’un projecte viu, inspirador i il·lusionant.

#VALORS ESG

#CONEIXEMENT# El saber, la professionalitat i l’experiència fonamenten tot el que fem.

#CREIXEMENT# Innovació, creativitat i desenvolupament de les persones, els nostres impulsors.

#TRANSFORMACIÓ SOCIAL# Compromís amb la construcció d’una societat millor per a tothom, des de l’inconformisme, arrelats al territori i amb visió global.

#RESPONSABILITAT# Honestedat, coherència i transparència, assumint els resultats del que fem.

#PROXIMITAT# Confiança, respecte i calidesa perquè cada persona és única.