PREINSCRIPCIÓ 20-21

    • telemàtica: del 13 al 22 de maig

    • presencial: del 19 al 22 de maig (cita prèvia)

PREINSCRIPCIONS CURS 2020-2021

CALENDARI I TERMINIS

  • Accediu als terminis i calendaris (feu clic aquí).

CONSULTA DE LLISTATS

  • Accediu als llistats dels barems amb les reclamacions resoltes – (feu clic aquí).

  • Accediu a la llista ordenada definitiva ensenyaments obligatoris – (feu clic aquí).

  • El número per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat a l’Educació Infantil (segon cicle), Primària i Secundària Obligatòria és el 33.386.

  • Accediu al llistat d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició. – (feu clic aquí).

  • Accediu a la llista d’espera del centre. – (feu clic aquí).

ENTREU AL DOCUMENT (necessitareu el codi del centre que és el 08021545)

Una de les premises que té la nostra Escola, dins el marc d'escola inclusiva, és la d'oferir i organitzar les mesures i recursos (personals, metodològics i materials) necessaris per a garantir l'atenció a la diversitat de tot l'alumnat. 

Per aquest motiu, l'Escola compta amb el Departament Psicopedagògic que està format per quatre persones especialitzades en psicologia, educació especial i psicopedagogia que treballa de manera coordinada amb els tutors, els diferents equips docents, famílies i amb professionals externs.

En un context general, l'objectiu és la d'assessorar i acompanyar tant a nivell acadèmic com emocional als nostres alumnes, les seves famílies i a l'equip docent. 

El Departament realitza un seguiment personalitzat dels alumnes, organitzant i adoptant les actuacions necessaries per tal d'ajustar i respectar el seu procés d'aprenentatge.