EQUIP DIRECTIU 2018

CONSELL RECTOR 2018

(d’esquerre a dreta)

DIRECTOR PEDAGÒGIC SECUNDÀRIA – Daniel Selva danielselva@santgervasi.org

DIRECTORA PEDAGÒGICA CICLES FORMATIUS– Alícia Carneros aliciacarneros@santgervasi.org

DIRECTORA – Rosa Gutiérrez
rosagp@santgervasi.org

DIRECTORA PEDAGÒGICA PRIMÀRIA – Esther Ninou eninou@santgervasi.org

DIRECTORA PEDAGÒGICA BATXILLERAT – Júlia Fernández
juliaf@santgervasi.org

SUBDIRECTORA – Anna Garcia
annagarcia@santgervasi.org

DIRECTORA PEDAGÒGICA EDUCACIÓ INFANTIL – Montse Sempere montsesempere@santgervasi.org

(d’esquerre a dreta)

PRESIDENT EXECUTIU – David Cos
davidcos@santgervasi.org

DIRECTOR PEDAGÒGIC CREIXEN EDUCACIÓ – José Ramón Bertolín
joserbertolin@santgervasi.org

DIRECTORA ESCOLA – Rosa Gutiérrez
rosagp@santgervasi.org

SECRETÀRIA CONSELL RECTOR – Montse Sempere
montsesempere@santgervasi.org

DIRECTOR COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I RSC – Marc Mas
marcmas@santgervasi.org

DIRECTOR DE PATROCINIS I DE FUNDACIÓ TR@MS– Antoni Romero
toniromero@fundaciotrams.org

DIRECTOR FINANCER – Toni Arco
toniarco@santgervasi.org

CONSELL RECTOR 2018

(d’esquerre a dreta)

RESPONSABLE MITJA PENSIÓ – Estela Fuentes
estelafuentes@santgervasi.org

SECRETÀRIA CONSELL RECTOR – Montse Sempere
montsesempere@santgervasi.org

DIRECTORA DE COMPRES – Carolina Martínez
carolmartinez@santgervasi.org

DIRECTOR COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I RSC – Marc Mas
marcmas@santgervasi.org

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ – Meritxell Segalés
meritxellsegales@santgervasi.org

SUBDIRECTORA DE L’ESCOLA – Anna Garcia
annagarcia@santgervasi.org

PRESIDENT EXECUTIU COOPERATIVA – David Cos
davidcos@santgervasi.org

DIRECTOR ÀREA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL– Antoni Duran
aduran@santgervasi.org

DIRECTOR FINANCER – Toni Arco
toniarco@santgervasi.org

DIRECTORA ESCOLA – Rosa Gutiérrez
rosagp@santgervasi.org

RESPONSABLE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I OCI I SALUT – Agustí Olivera
agustiolivera@santgervasi.org

PATRONAT FUNDACIÓ PRIVADA SANT GERVASI 2018

(d’esquerre a dreta)

ANNA MARIA ARROYO – Subdirectora Fundació

DAVID COS– Vocal Fundació

ALEJANDRO CERRILLO– Vocal Fundació

ÀNGELA CALZADA – Presidenta Fundació

ANNA PADILLA – Vocal Fundació

JUDITH GÓMEZ – Directora Fundació

ESTANISLAO SERRANO – Secretari Fundació

ANA MARIA MARTÍNEZ – Vocal Fundació