100% aprovats a les PAU 2016 i mig punt per sobre de la mitjana catalana

Un curs més, tots els alumnes que l’Escola ha presentat a la Selectivitat, seixanta-nou, han aprovat amb una nota mitjana de 7,24, mig punt per sobre de la mitjana catalana. A més, d’aquests 69 alumnes, disset (un 25%) han aconseguit un expedient superior a 8,5; i quatre alumnes més són distincions de les PAU, és a dir, tenen un expedient de 9 o més.