RESULTATS ACADÈMICS

Els resultats acadèmics dels nostres alumnes de Batxillerat estan molt per sobre de la mitjana de Catalunya. Obtenim uns altíssims percentatges d’èxit en la Selectivitat i expedients d’alumnes molt per sobre de la mitjana de Catalunya. El nombre d’aprovats de Batxillerat supera gairebé sempre el 95%.

Hem rebut nombroses distincions a les PAU (alumnes que treuen un 9 o més) i Premis Extraordinaris de Batxillerat.

Resultats acadèmics Batxillerat

GRADUATS DE BATXILLERAT ESCOLA
0%
GRADUATS DE BATXILLERAT CATALUNYA
0%
APROVATS PAU ESCOLA
0%
APROVATS PAU CATALUNYA
0%
 • 7,83

  MITJANA EXPEDIENTS ESCOLA

 • 7,34

  MITJANA DE LES PAU ESCOLA

 • 7,35

  MITJANA EXPEDIENTS CATALUNYA

 • 6,61

  MITJANA DE LES PAU CATALUNYA

EXPEDIENTS SUPERIORS A 8
0%
EXPEDIENTS SUPERIORS A 9
0%

* MITJANES DARRERS 5 ANYS