ESCOLA 3 ANYS – EDAT ADULTA

Escola Sant Gervasi Cooperativa ofereix estudis des de l’edat de 3 anys fins a l’edat adulta. Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius, Cerfificats de Professionalitat i Cursos de Formació Ocupacional i Contínua són els estudis que s’ofereixen a l’Escola. Per la seva estabilitat i professionalitat el clima perquè els nostres alumnes es desenvolupin en aquesta etapa de la seva vida és el més idoni.

El fet que Escola Sant Gervasi sigui una escola de 4 línies la dota d’una completa estructura de gestió que ofereix nombroses oportunitats per als seus alumnes i famílies.