SEGUIMENT ALUMNES

Aconsellem i orientem els nostres alumnes i famílies gràcies a la figura del tutor personal, que és escollit pel propi alumne a partir de l’etapa de Secundària. Entenem l’atenció a les famílies com un dels eixos principals del nostre projecte i, per aquest motiu, ens comprometem a reunir-nos-hi amb regularitat i oferir-los un complet servei psicopedagògic sempre que sigui necessari.

Dades serveis a l’alumnat

36

Tutors de Grup

#EI #PRIM

41

Tutors Personals

#ESO #BATX

20

Ràtio alumnes per tutor

#ESO #BATX

5

Hores d’estudi assistit setmanals

#ESO #BATX

30

Hores seminaris setmanals

#BATX