SEGUIMENT ALUMNES

Aconsellem i orientem els nostres alumnes i famílies gràcies a la figura del tutor personal, que és escollit pel propi alumne a partir de l’etapa de Secundària. Entenem l’atenció a les famílies com un dels eixos principals del nostre projecte i, per aquest motiu, ens comprometem a reunir-nos-hi amb regularitat i oferir-los un complet servei psicopedagògic sempre que sigui necessari.

Dades serveis a l’alumnat

SERVEI TUTORIES

Com a totes les escoles, cada grup classe de l’Escola disposa d’un tutor de grup. Aquest tutor, juntament amb l’equip psicopedagògic fa el seguiment acadèmic i emocional de l’alumne. Ara bé, a ESG, a les etapes de Secundària i Batxillerat, hem creat la figura del SEGON TUTOR o TUTOR PERSONAL que és escollit pel propi noi o noia d’entre els seus professors i professores. D’aquesta manera afavorim una relació més oberta i de confiança entre tutor-alumne-famílies.

20

RÀTIO ALUMNES PER TUTOR

#ESO #BATX

SERVEI ACADÈMIC

ESG disposa d’un claustre de mestres i professors molt estable i professional que està en tot moment al servei de l’alumnat. Les biblioteques i laboratoris de l’ESG estan oberts fins a les 19:00 hores (Primària) i les 20:00 hores (Secundària) per atendre les necessitats dels alumnes. A més, els alumnes de Secundària i Batxillerat disposen de classes d’estudi assistit i seminaris de reforç o ampliació en horari de tarda.

30

HORES SETMANALS SEMINARIS

#BATX

SERVEI D’ACOLLIDA

Els nens i nenes d’EI i de Primària disposen d’un servei d’acollida al matí (de 7:30 a 9:00 hores) i un altre de tarda (de 17:30 a 19:00 hores). Els alumnes estan, en tot moment, vigilats per monitors i monitores i disposen de diverses activitats i recursos per passar aquesta estona segons la seva edat.

15

HORES SETMANALS SERVEI ACOLLIDA

#MATÍ #TARDA

SERVEI MITJA PENSIÓ

ESG ofereix un servei de mitja pensió que engloba un menú per dinar ric i equilibrat basat en productes de qualitat i de proximitat; un espai menjador per als nens i nenes d’EI i un altre per a la resta de l’alumnat; activitats de lleure amb monitors i monitores durant el migdia; i un servei de berenars saludables.

650-700

NOMBRE USUARIS SERVEI MITJA PENSIÓ

#EI #PRIM #ESO #BATX

SERVEI EXTRAESCOLAR

ESG posa a disposició de les seves famílies i alumnes una nombrosa oferta d’activitats extraescolars de qualitat la majoria de les quals són sense cost afegit i plenament integrades en el dia a dia dels nostres alumnes. Hi ha dos tipus d’activitats: les esportives i les culturals. Algunes d’aquestes activitats estan obertes a persones externes de l’Escola. Disposem d’unes instal·lacions excel·lents per a la pràctica d’aquestes activitats: dos pavellons, dues pistes exteriors, dues piscines cobertes, laboratoris, tallers, plató de TV, etc. 

24

NOMBRE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

#EI #PRIM #ESO #BATX

SERVEI DE TRANSPORT

Oferim el servei de transport escolar a totes aquelles famílies d’Escola que necessitin disposar de transport escolar matinal per l’entrada de les 9:00 hores, tant si són de Mollet com de la resta de la comarca. Les rutes i parades es poden personalitzar i en tot moment,  els nens i nenes van acompanyats per un monitor o monitora. Les famílies que utilitzen el seu vehicle per arribar a l’Escola poden fer ús de l’espai “Petó i a l’Escola”, habilitat al carrer Álvarez de Castro en horari de 8:45 a 9:00 hores i de 14:45 a 15:00 hores.

08

PARADES SERVEI

#EI #PRIM

SERVEI INFERMERIA

Els alumnes i les famílies d’ESG disposen d’una infermeria certificada pel Departament de Salut; d’una infermera titulada des de les 9:00 fins a les 17:00 hores (inclòs l’Espai Migdia). El servei d’infermeria proporciona assistència sanitària a tots els alumnes, administra i custodia la medicació i controla l’alumnat amb patologies puntuals o cròniques. El servei d’infermeria col·labora amb l’Escola per fomentar l’Educació per a la salut a partir d’un programa de formació sanitària que inclou tallers amb els alumnes, i xerrades amb les famílies i els docents. L’ESG és una escola cardioprotegida. 

15

HORES INFERMERIA OBERTA

#SETMANALS

SERVEI PEDAGÒGIC

Els alumnes i famílies d’ESG tenen al seu abast un complet equip psicopedagògic format per psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, mestres d’educació especial i logopedes per detectar i tractar dificultats d’aprenentatge. L’equip psicopedagògic realitza un seguiment molt proper de tots els alumnes, tant a nivell acadèmic com emocional, acompanyant les famílies i assessorant l’equip de mestres i professors.

ESG és una escola inclusiva i, per aquesta raó, compta amb la dotació del Suport Intensiu d’escolarització inclusiva (SIEI) per al suport intensiu en l’atenció d’alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) en les etapes de Primària i Secundària. Atenem totes les NESE (necessitats específiques de Suport Educatiu) acompanyant i oferint una atenció molt personalitzada i ajustada a les necessitats de cada alumne.

07

ESPECIALISTES SERVEI