SEGUIMENT ALUMNES

Aconsellem i orientem els nostres alumnes i famílies gràcies a la figura del tutor personal, que és escollit pel propi alumne a partir de l’etapa de Secundària. Entenem l’atenció a les famílies com un dels eixos principals del nostre projecte i, per aquest motiu, ens comprometem a reunir-nos-hi amb regularitat i oferir-los un complet servei psicopedagògic sempre que sigui necessari.

Dades serveis a l’alumnat

SERVEI TUTORIES

Com a totes les escoles, cada grup classe de l’Escola disposa d’un tutor de grup. Ara bé, a ESG, a les etapes de Secundària i Batxillerat, hem creat la figura del SEGON TUTOR o TUTOR PERSONAL que és escollit pel propi noi o noia d’entre els seus professors i professores. D’aquesta manera afavorim una relació més oberta i de confiança entre tutor-alumne-famílies.

20

RÀTIO ALUMNES PER TUTOR

#ESO #BATX

SERVEI ACADÈMIC

ESG disposa d’un claustre de mestres i professors molt estable i professional que està en tot moment al servei de l’alumnat. A més, els alumnes de Secundària i Batxillerat disposen de classes d’estudi assistit i seminaris de reforç o ampliació en horari de tarda. Les biblioteques i laboratoris de l’ESG estan oberts fins a les 20:00 hores del vespre per atendre les necessitats dels alumnes.

30

HORES SETMANALS SEMINARIS

#BATX

SERVEI EXTRAESCOLAR

ESG posa a disposició de les seves famílies i alumnes una nombrosa oferta d’activitats extraescolars la majoria de les quals són sense cost afegit i incloses dins de l’horari lectiu. Hi ha dos tipus d’activitats: les esportives i les culturals. Podeu accedir al catàleg complet d’aquestes fent clic AQUÍ.

24

NOMBRE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

#EI #PRIM #ESO #BATX

SERVEI MITJA PENSIÓ

ESG ofereix un servei de mitja pensió que engloba un menú per dinar ric i equilibrat basat en productes de qualitat i de proximitat; un espai menjador per als nens i nenes d’EI i un altre per a la resta de l’alumnat; activitats de lleure amb monitors i monitores durant el migdia; i un servei de berenars saludables.

??

NOMBRE USUARIS SERVEI MITJA PENSIÓ

#EI #PRIM #ESO #BATX

SERVEI INFERMERIA

Els alumnes i les famílies d’ESG disposen d’una infermeria certificada pel Departament de Salut; d’una infermera titulada durant tot l’horari lectiu dels alumnes; d’un servei d’atenció sanitària per a les famílies amb nens i nenes afectats per. malalties cròniques o puntuals; i d’un programa de formació sanitària basada en tallers d’atenció i prevenció de malalties o accidents.

??

HORES INFERMERIA OBERTA

#SETMANALS

SERVEI D’ACOLLIDA

Els nens i nenes d’EI i de Primària disposen d’un servei d’acollida al matí (de 7:30 a 9:00 hores) i un altre de tarda (de 17:30 a 19:00 hores). Els alumnes estan, en tot moment, vigilats per monitors i monitores i disposen de diverses activitats i recursos per passar aquesta estona.


??

USUARIS SERVEI ACOLLIDA

#MATÍ #TARDA

SERVEI DE TRANSPORT

Les famílies d’ESG, tant de Mollet com del Vallès, disposen d’un servei de transport escolar matinal per l’entrada de les 8:00 i de les 9:00 hores. Es poden personalitzar les rutes i parades i en tot moment estan acompanyats per un monitor o monitora. En el carrer Álvarez de Castro s’hi ha habilitat un espai de “Petó i Adeu” per facilitar l’entrada al centre.

??

USUARIS SERVEI TRANSPORT

#EI #PRIM

SERVEI PEDAGÒGIC

Els alumnes i famílies d’ESG tenen al seu abast un complet equip psicopedagògic format per psicòlegs, pedagogs, logopedes i d’altres especialistes preparats per. detectar i tractar dificultats d’aprenentatge. A més, l’Escola té una unitat SIEI per al suport intensiu en l’atenció d’alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).

??

ALUMNES USUARIS SERVEI

#MITJANA PER CURS