SEGUIMENT ALUMNES

Aconsellem i orientem els nostres alumnes i famílies gràcies a la figura del tutor personal, que és escollit pel propi alumne a partir de l’etapa de Secundària. Entenem l’atenció a les famílies com un dels eixos principals del nostre projecte i, per aquest motiu, ens comprometem a reunir-nos-hi amb regularitat i oferir-los un complet servei psicopedagògic sempre que sigui necessari.

Dades serveis a l’alumnat

36

Add your own text

41

Add your own text

20

Add your own text

5

Add your own text

30

Add your own text