COMPROMÍS SOCIAL

El claustre de mestres i professors d’Escola Sant Gervasi Cooperativa és molt estable i està molt identificat amb un projecte cooperatiu sense ànim de lucre i amb un destacat compromís social. És per això que formem els nostres alumnes amb els valors del cooperativisme i convidem els pares i mares a participar-hi a través de la figura del soci col·laborador.

5

Cooperatives d’Alumnes

690

Alumnes Cooperatiivistes

576

Socis Col·laboradors

122

Alumnes Voluntariat