BATXILLERAT

DURADA

 dos cursos acadèmics.


HORARI

de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 hores


VALORS AFEGITS SANT GERVASI

Visita personalitzada batxillerat


 • Responsable del tractament: Escola Sant Gervasi, amb domicili a c/ de Sabadell no 41, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona).
 • Finalitat del tractament: Atendre la seva sol·licitud.
 • Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santgervasi.org/politica-de-privacitat/

PROJECTE PEDAGÒGIC

 • Estudiar el Batxillerat a l’Escola Sant Gervasi és bastant més que l’obtenció d’un títol ja que suposa formar part d’un grup d’estudiants i docents que disposen del millor clima i condicions per estudiar el Batxillerat i preparar-se per les proves de les PAU.
 • En aquesta etapa de dos cursos posem a l’abast dels nostres alumnes i famílies de Batxillerat recursos i serveis que són difícils de trobar en d’altres centres: tutories personals escollides pels propis alumnes, sales d’estudis i biblioteca obertes fins a les 20:00 hores, classes d’estudi assistit i seminaris de reforç o d’ampliació. Els nostres alumnes cursen les assignatures durant els matins en horari intensiu i és a les tardes quan disposen de tots aquests serveis.

SUPORT A L’ALUMNAT I FAMÍLIES

 • TUTORIES > Els alumnes de Batxillerat de l’Escola Sant Gervasi poden escollir, d’entre els seus professors i professores, la figura del seu tutor o tutora personal. D’aquesta manera la relació entre ambdòs és molt més propera i pot afavorir el rendiment acadèmic i l’orientació escolar dels alumnes. Aquest tutor és qui es reunirà un mínim de dos cops al llarg del curs amb les famílies i els assessorarà en tot allò que necessitin.
 • ACADÈMIC > L’alumnat de Batxillerat té a la seva disposició professionals i espais per facilitar-li l’estudi: seminaris de reforç o d’ampliació oferts pel professorat de Batxillerat a les tardes per complementar i repassar els continguts de les classes (de 15:00 a 17:00 hores); tutories de seguiment del Treball de Recerca (tardes) en les quals els tutors i tutores del projecte d’investigació realitzen el seguiment del treball juntament amb els seus alumnes; estudi assistit; biblioteca i sales d’estudi cooperatiu obertes de les 8:00 del matí a les 20:00 hores del vespre.
 • ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA I PROFESSIONAL > Els tutors personals són especialistes en l’orientació universitària i professional dels alumnes en acabar l’etapa de Batxillerat. Organitzem sortides d’orientació universitària i professional durant l’etapa de les jornades de portes obertes.
 • ACTIVITATS EXTRAACADÈMIQUES> els professors i professores de determinades matèries mouen els seus alumnes a participar en activitats extracadèmiques com les olimpíades de Física, Química, Biologia… concursos i lligues de debat.
 • PSICOPEDAGÒGIC > psicòlegs, pedagogs i logopedes formen un complet equip de seguiment de tots els alumnes i d’assessorament de docents i famílies.

ESPAIS

 • Un bon entorn d’aprenentatge és clau en aquesta etapa. Per aquesta raó els nois i noies que estudien el Batxillerat a l’Escola disposen d’aules confortables i equipades amb tot el necessari per treballar els continguts de les matèries.

INTERNACIONALITZACIÓ

 • NIVELLS D’ANGLÈS > En la matèria d’Anglès adaptem els alumnes en nivells en funció del seu domini de l’anglès oral i escrit. Preparem els nois i noies de Batxillerat perquè es presentin als exàmens oficials: First i Advanced.
 • MATÈRIES EN ANGLÈS > Oferim dins del currículum de Batxillerat dues matèries en anglès: Knowledge i Economics.
 • SEGONA LLENGUA ESTRANGERA > En el primer curs els alumnes poden estudiar a les tardes una segona llengua estrangera: Francès o Alemany. Aquest fet els obre la possibilitat de fer les pràctiques a l’empresa a França o Alemanya. Movem els alumnes per a què es preparin les proves oficials del Delf i Goethe.
 • WORK EXPERIENCE > Durant tres dies, els alumnes de 1r de Batxillerat viuen l’experiència de trobar feina amb taules rodones, xerrades, ponències i activitats amb monitors i monitores nadius anglesos relacionades amb la creació de currículums, cartes de motivació, vídeo currículums, entrevistes personals i laborals i diverses activitats de cohesió de grup que es fan fora del centre.
 • DIPLOMA DUAL > Oferim el Diploma Dual als nostres alumnes de Batxillerat perquè, si ho desitgen, puguin obtenir el títol de Batxillerat espanyol i estatunidenc (American High School Diploma). El Diploma Dual s’estudia de forma presencial (espanyol) i en línia (estatunidenc). El títol obtingut és vàlid per a totes les universitats dels Estats Units.
 • ALUMNES MIT > Acollim alumnes del prestigiós MIT (Massachusetts Institute of Technology) perquè facin classes al nostre alumnat i els ajudin amb la llengua anglesa.

INNOVACIÓ

 • A l’Escola Sant Gervasi integrem les tecnologies dins de les aules on desenvolupem nombrosos projectes innovadors. Gràcies a la Fundació Sant Gervasi, disposem de servei d’internet a tot el campus i de tot el material TIC i audiovisual actualitzat, especialment el plató de televisió de Sant Gervasi TV.

NO DEIXEM EL FUTUR A L’ATZAR

 • SUPORT A L’ALUMNAT I FAMÍLIES

  Tutor/a personal escollit per l’alumne/a
  Suport psicopedagògic
  Seminaris reforç i ampliació
  Estudi Assistit
  Tutoria Treball de Recerca

 • SERVEIS

  Infermeria escolar
  Biblioteca i sales d’estudi cooperatiu
  Laboratoris i Tallers oberts

 • CAMPUS ESG

  Gimnasos Oci i Salut
  Piscina 25 metres
  Pistes de pàdel
  Pistes esportives i pavellons
  La Botiga