ALUMNES DE BATXILLERAT MUNTEN LA NOVA IMPRESSORA 3D DE L’ESCOLA

L’Adrián Tormos i l’Óscar Ruiz han participat activament en la construcció de la impressora 3D que ha adquirit l’Escola

Els dos alumnes de Batxillerat, que formaran aquest curs altres alumnes de l’ESO i supervisaran els seus dissenys i impressions, han muntat aquest estiu la impressora a la seu de la Fundació CIM que depèn de la Universitat Politècnica de Catalunya.
El muntatge de la impressora ha significat un munt d’hores de feina que ambdós alumnes i el Cap de Departament de Tecnologia, el professor Xavier Valldeoriola, valoren com a molt positiva. De fet, Valldeoriola comenta que l’adquisició de la impressora anirà molt vinculada al seu ús pedagògic ja que d’aquesta manera els alumnes podran dissenyar models que posteriorment podran imprimir en tres dimensions fomentant-ne així la creativitat. Puntualment la impressora es podrà fer servir en funció de les necessitats que els Treballs de Recerca de Batxillerat o bé els Projectes de Recerca de la Secundària demanin.