Banner Cicles Formatius

Cicles Formatius de Grau Mitjà a Mollet del Vallès

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) a Mollet del Vallès de l’Escola Sant Gervasi són ensenyaments professionalitzadors que proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. 

Els alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà realitzen classes experiencials i manipulatives seguint la metodologia Learning by Doing i en les quals es prioritza el treball en equip, tot afavorint la inclusió de tots els membres a partir dels paràmetres fixats pels docents. 

La formació pràctica en empreses del sector representa un primer contacte amb el món laboral. Es posen en pràctica els continguts treballats a l’Escola amb l’acompanyament d’un/a tutor/a d’empresa en el centre de treball. L’Àrea d’Empresa de l’Escola manté uns vincles permanents amb el teixit productiu. A partir d’aquest diàleg coneixem les seves necessitats, adaptem els currículums i oferim les pràctiques.

Estudiar Cicles Formatius de Grau Mitjà a Mollet del Vallès

Estudiar Cicles Formatius de Grau Mitjà l’Escola Sant Gervasi de Mollet és molt més que l’obtenció d’un títol, ja que suposa formar part d’un grup d’estudiants i docents que disposen del millor clima i condicions per formar-se i per crear la seva pròpia marca personal per accedir al món laboral.

Accedir a Cicles Formatius de Grau Mitjà a Mollet del Vallès

Qui pot accedir a un Cicle de Grau Mitjà de l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès?

 • Aquells qui tinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Aquells qui tinguin el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Aquells qui han superat el curs d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM).
 • Aquells qui han superat el segon curs de BUP o altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Aquells qui han superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Aquells qui han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional  tenint complerts 40 anys d’edat.
 • Aquells qui tenen un títol que permet accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Aquells qui puguin acreditar estudis equivalents.

Les persones que no compleixen cap d’aquests requisits, han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Quines son les sortides acadèmiques i professionals d’un Cicle de Grau Mitjà a l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès?

Les persones que superen el Cicle Formatiu de Grau Mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • – Al batxillerat.
 • – A un Cicle de Grau Superior de Formació Professional.
 • – Al món laboral.

Suport a l’alumnat i famílies

 • ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA I SUPORT ACADÈMIC: Tots els alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà a Mollet de L’Escola Sant Gervasi disposen d’un tutor personal ja que considerem que el tracte personalitzat i proper amb els alumnes permet conèixer-ne les seves necessitats i oferir-los solucions per a millorar el seu benestar i les seves competències professionals.
 • SUPORT PSICOPEDAGÒGIC: Psicòlegs, pedagogs i logopedes formen un complet equip de seguiment de tots els alumnes i d’assessorament de docents i famílies.
 • ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: Els alumnes i les famílies de Cicles Formatius de Grau Mitjà compten amb la figura d’una orientadora laboral per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb el seu futur professional.

Espais

Posem a disposició dels nostres alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà a Mollet del Vallès un campus de 13.000 metres quadrats amb espais socials d’estudi i de treball: biblioteca i sales d’estudi cooperatiu obertes de les 8:00 del matí fins a les 20:00 hores de la tarda. També s’obren tallers i laboratoris a partir de les 17:00 hores tres dies a la setmana. Els alumnes disposen d’aules taller, laboratoris, plató, piscines, gimnàs i pistes esportives, espais equipats per tal de dur a terme les pràctiques dels Cicles Formatius de Grau Mitjà a l’Escola Sant Gervasi de Mollet.

Projecte d’internacionalització

 • MATÈRIES EN ANGLÈS:  Els Cicles Formatius de Grau Mitjà compten amb una unitat formativa d’anglès de més de 50 hores a cada curs, orientada a entendre tant la documentació tècnica com els manuals, seguir videotutorials i participar en una conversa sobre aspectes tècnics del seu sector.
 • NIVELLS D’ANGLÈS:  Oferim la possibilitat de preparar els estudiants de Cicles Formatius de Grau Mitjà per a què es presentin als exàmens oficials de Cambridge (PET, FIRST i ADVANCED). Adaptem l’aprenentatge de l’Anglès en funció del domini oral i escrit de la llengua.
 • SEGONA LLENGUA: En el primer curs els alumnes poden estudiar a les tardes una segona llengua estrangera: Francès o Alemany. Aquest fet els obre la possibilitat de fer les pràctiques a l’empresa a França o Alemanya. Preparem els alumnes per presentar- se a les proves oficials del DELF i GOETHE.
 • ERASMUS +: Participació dels nostres alumnes en projectes de col·laboració internacional.

Marca Personal

Formem en la creació d’una estratègia de marca personal i digital. Conscienciem sobre la identitat digital i el seu impacte en la carrera professional i treballem la creació d’un portfoli online que permeti acreditar les competències pròpies.

Preguntes freqüents sobre els Cicles de Grau Mitjà de l’Escola Sant Gervasi de Mollet

Que és un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?

Un Cicle Formatiu de Grau Mitjà és una formació professional que proporciona coneixements teòrics i pràctics en una àrea específica, preparant els estudiants per exercir un treball qualificat. 

Quant de temps dura un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?  

Generalment, un cicle formatiu de grau mitjà té una durada de dos anys acadèmics.

Quins programes de Grau Mitjà ofereix l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès?

L’oferta de programes pot variar, però alguns exemples comuns inclouen Administració i Gestió, Electricitat i Electrònica, Informàtica i Serveis Socials.

Quines són les oportunitats laborals després de completar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?  

Els graduats d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà a Mollet del Vallès de l’Escola Sant Gervasi solen estar preparats per ingressar al món laboral en posicions relacionades amb la seva àrea d‟estudi. També poden optar per continuar la formació amb Cicles Formatius de Grau Superior o estudis universitaris.