#CREIXEMENT

#ESCOLA 3 ANYS – EDAT ADULTA

Escola Sant Gervasi Cooperativa ofereix estudis des de l’edat de 3 anys fins a l’edat adulta. Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius, Certificats de Professionalitat i Cursos de Formació Ocupacional i Contínua són els estudis que s’ofereixen a l’Escola.

#PROJECTE D’INTERNACIONALITZACIÓ

Ens avalen molts anys d’experiència en l’organització d’intercanvis lingüístics durant les etapes de Cicle Superior de Primària i Secundària; enviem alumnes de Batxillerat a fer les pràctiques de l’empresa a l’estranger, i alumnes de 4t de Cicle Mitjà de Primària a participar en els programes Erasmus +. Acollim professors estrangers en pràctiques i alumnes del prestigiós MIT que venen a fer classe als nostres alumnes. Oferim el Diploma Dual als nostres alumnes de Secundària i Batxillerat perquè, si ho desitgen, obtinguin l’American High School Diploma.

#PROJECTE EN INNOVACIÓ

A Escola Sant Gervasi Cooperativa integrem les tecnologies dins de les aules on desenvolupem nombrosos projectes innovadors. Disposem de servei d’internet a tot el campus i d’un complet equip de suport informàtic al servei dels alumnes i de les famílies. Nombrosos premis avalen els nostres projectes i treballs de recerca al Batxillerat.