Els consells directius de l’Escola

L’Escola Sant Gervasi és una cooperativa de treball associat i, en conseqüència, el seu principal òrgan de govern és l’Assemblea de Sòcies i Socis que delega la governança i la representació de la Societat en el Consell Rector, dirigit per un President Executiu.

A més del Consell Rector, l’Escola és governada per un Equip Directiu que planifica i gestiona el projecte pedagògic d’aquesta. L’equip directiu està liderat per la Directora de l’Escola.

I l’Escola compta amb un altre òrgan de gestió, el Consell de Direcció, composat per tots els responsables de les principals seccions del centre. És el President Executiu de l’Escola qui dirigeix també aquest consell.