Es crea la Comissió de Sostenibilitat del curs 16-17

Fa uns dies, en una reunió a la Sala de Juntes de l’Escola, es va crear la Comissió de Sostenibilitat del curs 16-17 formada per 13 membres: 7 professors, 4 alumnes (dos de Primària i dos de Secundària), 1 pare de l’AMPA i persona del servei de neteja.

Aquesta Comissió es reunirà 3 cops durant el curs amb la intenció de promoure i dinamitzar projectes a l’entorn de la sostenibilitat. A més dels molts projectes que ja dinamitza la Comissió (recollida d’oli domèstic i de paper, l’hort escolar, etc.), aquest curs es vol potenciar la recollida selectiva d’envasos de plàstic al pati i de matèria orgànica al menjador i millorar la documentació de l’Escola en matèria de sostenibilitat.

La intenció de la Comissió actual, a diferència de les de cursos passats que estaven només formades per mestres i professors, és la de vincular molt més l’alumnat i les famílies en els projectes així com el Personal de Serveis de l’Escola.