SOL·LICITA INFORMACIÓ

 • Responsable del tractament: Escola Sant Gervasi, amb domicili a c/ de Sabadell no 41, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona).
 • Finalitat del tractament: Atendre la seva sol·licitud.
 • Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santgervasi.org/politica-de-privacitat/

Laboratori d’anàlisi i control de qualitat CFGS

 • FP DUAL
 • 2.OOO HORES

OBJECTIU GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d’assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori.

CONTINGUTS

 • Mostreig i preparació de la mostra (132 hores)
 • Anàlisis químiques (165 hores)
 • Anàlisi instrumental (165 hores)
 • Assajos físics (99 hores)
 • Assajos fisicoquímics (99 hores)
 • Assajos microbiològics (132 hores)
 • Assajos biotecnològics (99 hores)
 • Qualitat i seguretat en el laboratori (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès tècnic (99 hores)
 • Projecte de laboratori d’anàlisi i de. control de qualitat (231 hores)
 • Formació Dual en Empresa (1.000 hores)

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica de laboratori i control de qualitat.
 • Analista d’investigació i desenvolupament.
 • Analista d’aigües.
 • Analista de matèries primeres i de productes acabats.