#CONEIXEMENT

#ESCOLA 3 ANYS – EDAT ADULTA

Escola Sant Gervasi Cooperativa ofereix estudis des de l’edat de 3 anys fins a l’edat adulta. Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius, Certificats de Professionalitat i Cursos de Formació Ocupacional i Contínua són els estudis que s’ofereixen a l’Escola.

#RESULTATS ACADÈMICS

Els resultats acadèmics dels nostres alumnes de Batxillerat estan molt per sobre de la mitjana de Catalunya. Obtenim uns altíssims percentatges d’èxit en la Selectivitat i expedients d’alumnes molt per sobre de la mitjana de Catalunya. El nombre d’aprovats de Batxillerat supera gairebé sempre el 95%.

#RELACIÓ AMB L’EMPRESA

A Escola Sant Gervasi Cooperativa disposem d’una Àrea de Qualificació Professional i d’una Àrea de Relació amb l’Empresa fet que possibilita als nostres professionals, especialment als dels Cicles Formatius, un ampli coneixement de les necessitats formatives dels seus alumnes i dels perfils d’ocupació que demanen les empreses del nostre entorn. Els alumnes de Batxillerat, a diferència de la majoria de centres, estan obligats a fer unes Estades a l’Empresa.

#ESCOLA DE PRÀCTIQUES

Escola Sant Gervasi Cooperativa és un centre que rep nombrosos alumnes universitaris en pràctiques. Universitats de tot Espanya, com la UAB, la UB, la URL (Blanquerna), la UPC i la UOC de Barcelona; la UVic de Vic; el Tecnocampus de Mataró; la UNIR de La Rioja; la VIU de València; l’Afonso X El Sabio, la Universidad Camilo José Cela i la Universidad de Nebrija de Madrid; i la Universitat Isabel I de Burgos han confiat en nosaltres perquè ajudem a formar els seus alumnes que troben, a l’Escola, un complet i innovador projecte pedagògic.