ÀREA DE RELACIÓ AMB L’EMPRESA

  • Informació i Assessorament

    L’Àrea de Relació amb l’Empresa de l’Escola Sant Gervasi ofereix serveis d’assessorament en qualificacions professionals, en competències professionals tècniques i en la detecció de les necessitats formatives dels treballadors, entre d’altres.

  • Plans formació empresa

    L’Àrea de Relació amb l’Empresa de l’Escola Sant Gervasi col·labora amb les empreses per a dissenyar els plans de formació anuals especialment associats en tècniques formatives associades als perfils professionals de la Farmaquímica.

  • Bonificacions formació

    L’Àrea de Relació amb l’Empresa de l’Escola Sant Gervasi ofereix la possibilitat de realitzar les gestions relacionades amb les bonificacions de la formació, Fundació Estatal, quotes de la Seguretat Social, permisos individuals de formació…

Et podem ajudar?