NO DEIXEM EL FUTUR A L’ATZAR

  • Volem crear vincles de confiança i assertivitat amb els alumnes i les famílies. Aconsellem i orientem els nostres alumnes i famílies gràcies a la figura del tutor personal, que és escollit pel propi alumne a partir de l’etapa de Secundària. Entenem l’atenció a les famílies com un dels eixos principals del nostre projecte i, per aquest motiu, ens comprometem a reunir-nos-hi amb regularitat,  i oferir-los un complet servei psicopedagògic sempre que sigui necessari. Els tutors i tutores de l’Escola Sant Gervasi acompanyen i orienten.

SUPORT A L’ALUMNAT I FAMÍLIES

SERVEI TUTORIES

Com a totes les escoles, cada grup classe de l’Escola disposa d’un tutor de grup. Aquest tutor, juntament amb l’equip psicopedagògic fa el seguiment acadèmic i emocional de l’alumne. Ara bé, a ESG, a les etapes de Secundària i Batxillerat, hem creat la figura del SEGON TUTOR o TUTOR PERSONAL que és escollit pel propi noi o noia d’entre els seus professors i professores. D’aquesta manera afavorim una relació més oberta i de confiança entre tutor-alumne-famílies.

20 alumnes

RÀTIO ALUMNES PER TUTOR

#ESO #BATX

SERVEI ACADÈMIC

ESG disposa d’un claustre de mestres i professors molt estable i professional que està en tot moment al servei de l’alumnat. Les biblioteques i laboratoris de l’ESG estan oberts fins a les 19:00 hores (Primària) i les 20:00 hores (Secundària) per atendre les necessitats dels alumnes. A més, els alumnes de Secundària i Batxillerat disposen de classes d’estudi assistit i seminaris de reforç o ampliació en horari de tarda.

30 hores

HORES SETMANALS SEMINARIS

#BATX

SERVEI PEDAGÒGIC

Els alumnes i famílies d’ESG tenen al seu abast un complet equip psicopedagògic format per psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs, mestres d’educació especial i logopedes per detectar i tractar dificultats d’aprenentatge. L’equip psicopedagògic realitza un seguiment molt proper de tots els alumnes, tant a nivell acadèmic com emocional, acompanyant les famílies i assessorant l’equip de mestres i professors.Atenem totes les NESE (necessitats específiques de Suport Educatiu) acompanyant i oferint una atenció molt personalitzada i ajustada a les necessitats de cada alumne.

SABER MÉS
07 professionals

ESPECIALISTES SERVEI PEDAGÒGIC

SERVEI INFERMERIA

Els alumnes i les famílies d’ESG disposen d’una infermeria certificada pel Departament de Salut; d’una infermera titulada des de les 9:00 fins a les 17:00 hores (inclòs l’Espai Migdia). El servei d’infermeria proporciona assistència sanitària a tots els alumnes, administra i custodia la medicació i controla l’alumnat amb patologies puntuals o cròniques. El servei d’infermeria col·labora amb l’Escola per fomentar l’Educació per a la salut a partir d’un programa de formació sanitària que inclou tallers amb els alumnes, i xerrades amb les famílies i els docents. L’ESG és una escola cardioprotegida.

SABER MÉS
40 hores

HORES INFERMERIA OBERTA

#SETMANALS

SERVEI ESPAI MIGDIA

ESG ofereix un servei de mitja pensió que engloba un menú per dinar ric i equilibrat basat en productes de qualitat i de proximitat; un espai menjador per als nens i nenes d’EI i un altre per a la resta de l’alumnat; activitats de lleure amb monitors i monitores durant el migdia; i un servei de berenars saludables.

SABER MÉS
650-700 usuaris

NOMBRE USUARIS SERVEI ESPAI MIGDIA

#EI #PRIM #ESO #BATX

SERVEI D’ACOLLIDA

Els nens i nenes d’EI i de Primària disposen d’un servei d’acollida al matí (de 7:30 a 9:00 hores) i un altre de tarda (de 17:30 a 19:00 hores). Els alumnes estan, en tot moment, vigilats per monitors i monitores i disposen de diverses activitats i recursos per passar aquesta estona segons la seva edat.

15 hores

HORES SETMANALS SERVEI ACOLLIDA

#MATÍ #TARDA

SERVEI TRANSPORT

Oferim el servei de transport escolar a totes aquelles famílies d’Escola que necessitin disposar de transport escolar matinal per l’entrada de les 9:00 hores, tant si són de Mollet com de la resta de la comarca. Les rutes i parades es poden personalitzar i en tot moment,  els nens i nenes van acompanyats per un monitor o monitora. Les famílies que utilitzen el seu vehicle per arribar a l’Escola poden fer ús de l’espai “Petó i a l’Escola”, habilitat al carrer Álvarez de Castro en horari de 8:45 a 9:00 hores i de 14:45 a 15:00 hores.

SABER MÉS
08 parades

PARADES SERVEI

#EI #PRIM

SERVEI EXTRAESCOLARS

ESG posa a disposició de les seves famílies i alumnes una nombrosa oferta d’activitats extraescolars de qualitat la majoria de les quals són sense cost afegit i plenament integrades en el dia a dia dels nostres alumnes. Hi ha dos tipus d’activitats: les esportives i les culturals. Algunes d’aquestes activitats estan obertes a persones externes de l’Escola. Disposem d’unes instal·lacions excel·lents per a la pràctica d’aquestes activitats: dos pavellons, dues pistes exteriors, dues piscines cobertes, laboratoris, tallers, plató de TV, etc.

SABER MÉS
24 activitats

NOMBRE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

#EI #PRIM #ESO #BATX