SERVEI PSICOPEDAGÒGIC

L’Equip Psicopedagògic de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa té com a principal objectiu atendre les necessitats tant educatives com emocionals de tots els nostres alumnes així com d’assessorar i orientar el col·lectiu de mestres i professors del centre en la seva tasca docent diària. La seva intervenció s’ajusta a les necessitats dels diferents cursos i sempre fa prevaldre l’actitud inclusiva a l’aula.

Per altra banda, pensem que la detecció precoç, especialment en l’etapa d’Educació Infantil o en els primers cursos de Primària, és molt important per detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, així com també conèixer les capacitats cognitives i acadèmiques dels alumnes mitjançant proves específiques.

QUÈ TREBALLEM?

 • Taller de comprensió i de velocitat lectora a 3r de Primària.
 • Servei de Mediació Escolar per resoldre problemes de convivència cercant la resolució pacífica dels conflictes.
 • Webinars informatives per a les famílies.
 • Xerrades sobre temes d’interès relacionats amb l’aprenentatge i les emocions.
 • Projecte d’Intel·ligència Emocional.

Voleu més informació?

 • Responsable del tractament: Escola Sant Gervasi, amb domicili a c/ de Sabadell no 41, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona).
 • Finalitat del tractament: Atendre la seva sol·licitud.
 • Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santgervasi.org/politica-de-privacitat/

QUÈ ENS FA DIFERENTS?

 • Un equip multidisciplinar format per psicòlegs, psicopedagogs, logopedes, mestres d’educació especial i educadors socials.
 • El suport dels psicòlegs en el procés d’adaptació al P3.
 • Dues SIEI, una a Primària i una altra a l’ESO, en escola concertada del Vallès Sud.
 • Aplicació de proves psicopedagògiques per a l’alumnat que en tingui necessitat.
 • Un seguiment individualitzat, proper i sistemàtic dels alumnes de l’Escola.
 • Tallers en grups reduïts d’habilitats socials.

COM HO FEM?

 • EDUCACIÓ INFANTIL
  • A #P3 treballem l’observació directa dels nens i nenes dins de l’aula durant el període d’adaptació per poder fer una primera detecció de les necessitats a nivell emocional, d’adquisició d’hàbits i d’interacció.
  • A #P3 els psicòlegs, dins de l’aula, observen la intenció comunicativa.
  • Oferim a les famílies de #P3 xerrades i newsletters informatius sobre temes d’interès: bolquers, xumet, hàbits alimentaris i del son i gestió de la frustració (rebequeries).
  • A #P5 passem als alumnes una prova AEI (Aptituds en Educació Infantil) en la qual valorem els aspectes verbals, memorístics, espacials i de visomotricitat.
  • A tota l’etapa d’Educació Infantil detectem possibles dificultats de parla mitjançant els protocols fonètics.
 • CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA
  • A #1rCI treballem els protocols fonètics amb els alumnes que estan en seguiment.
  • Tant a #1rCI com a #2CI passem proves de lectura i, en el segon curs, de comprensió lectora.
 • CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA
  • A #3rCM passem la prova BADyG per avaluar el raonament verbal, matemàtic i espacial, la comprensió, la memòria auditiva i visual i l’atenció.
  • A #3rCM oferim un taller de lectura comprensiva i de velocitat lectora.
  • A #4tCM ens centrem en els aprenentatges i en les emocions i derivem a professionals externs, si escau.
 • CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA
  • A #5èCS avaluem l’ortografia dels nostres alumnes.
  • A #6èCS els alumnes duen a terme les Proves de Competències Bàsiques del Departament d’Educació.
 • SECUNDÀRIA
  • A #ESO fem seguiment i avaluació de l’ortografia.
  • A #4tESO es passen i valoren les proves externes de competències bàsiques del Departament.
  • A #4tESO treballem l’orientació postobligatòria.
 • BATXILLERAT
  • Tant a #1rBTX com a #2nBTX oferim seguiment emocional i professional.