A l’Escola Sant Gervasi entenem l’atenció individualitzada de famílies i alumnes com un dels eixos centrals del nostre projecte. L’Escola crea estratègies que permetran a cada nen i nena créixer al ritme que més s’adeqüi a les seves necessitats i nosaltres en farem un seguiment proper.

Mantenim una comunicació àgil, directa i permanent amb les famílies: reunions d’inici i final de curs, entrevistes personals, activitats socials, conferències, xerrades col·loqui i comunicacions electròniques.
Oferim tutories individualitzades a disposició dels alumnes i les famílies.
Oferim als alumnes la possibilitat d’escollir els seus tutors a partir de la Secundària.
Desdoblem en grups flexibles les matèries instrumentals.
Facilitem seguiment psicopedagògic als alumnes i a les famílies.