EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ETAPA EDUCATIVA DE 12 A 16 ANYS

L’adolescent troba en aquests moments el seu propi camí. Aprèn a decidir i a especialitzar-se. És el moment de l’orientació i la tria. És necessari consolidar la personalitat i crear bases fermes per al futur. L’Educació Secundària és l’última etapa de formació bàsica que s’estén a tots els alumnes.

Projecte Educatiu Secundària

Acompanyem i orientem els nois i noies en el creixement cap a la vida adulta i en aquest sentit, treballem especialment amb els nostres alumnes la gestió de les emocions i l’autoconeixement. Integrem els alumnes, en tota l’etapa, en projectes d’aprenentatge-servei que s’intensifiquen a 4t d’ESO.

Els alumnes progressen en l’aprenentatge si participen, treballen i s’involucren en el coneixement i l’estudi. L’aplicació de mètodes d’aprenentatge actiu, aplicat i pràctic és portat a terme en les diferents àrees d’aprenentatge..

Col·loquem l’alumne en el centre del procés educatiu fent-lo treballar amb una àmplia varietat de metodologies que combinen el treball individual amb el cooperatiu. Entenem l’avaluació com una eina integradora i formativa.