EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ETAPA EDUCATIVA DE 6 A 12 ANYS

L’etapa d’Educació Primària es divideix en tres cicles de dos cursos: Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior. Estimulem el desenvolupament de les capacitats individuals dels nens i nenes, la creatitvitat, els hàbits de treball i la construcció del pensament.

Projecte Educatiu Primària

En aquesta etapa volem formar alumnes respectuosos, tolerants i compromesos i els volem convertir en el centre de l’aprenentatge. Treballem les emocions i l’equilibri personal dels nostres alumnes.

Som una escola de 4 línies. Al Cicle Inicial, comptem amb un mestre complementari per a les llengües i per a les matemàtiques. En el Cicle Mitjà i Superior, els 4 grups classe passen a ser 6. En aquests grups es treballa la Llengua Anglesa.

Creiem que els treballs cooperatius basats en projectes són el millor camí per a consolidar els aprenentatges dels nostres alumnes. Disposem d’aules-lab dissenyades especialment per fomentar el treball col·laboratiu. Feu clic aquí per conèixer el projecte.

Projecte Educatiu Primària

La llengua anglesa es treballa com a primera llengua estrangera des d’Educació Infantil i, a partir de 1r de Primària, és també la llengua d’aprenentatge de l’àrea de Ciències Naturals (Science), introduint així l’aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera.

Quan s’inicia el Cicle Superior, els alumnes trien la segona llengua estrangera en la qual desitgen iniciar-se: francès o alemany . Aquesta segona llengua estrangera té continuïtat mentre l’alumne segueix els seus estudis a l’etapa de Secundària.

En el Cicle Superior, els alumnes entren a formar part de la Cooperativa d’Alumnes Els Pinetons. Aquesta cooperativa col·labora en l’organització de diversos actes solidaris que es fan a l’Escola: la campanya de donació de sang, la recollida d’aliments de primera necessitat…