BATXILLERAT

ETAPA EDUCATIVA DE 16 A 18 ANYS

A l’Escola Sant Gervasi oferim tres modalitats de Batxillerat: el Batxillerat Tecnològic, el Batxillerat Científic i el Batxillerat Social-Humanístic. Oferim també un Curs d’Introducció al Batxillerat abans de començar el primer curs.