ESCOLA 3 ANYS – EDAT ADULTA

NO DEIXEM EL FUTUR A L’ATZAR

 • Escola Sant Gervasi Cooperativa ofereix estudis des de l’edat de 3 anys fins a l’edat adulta. Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius, Cerfificats de Professionalitat i Cursos de Formació Ocupacional i Contínua són els estudis que s’ofereixen a l’Escola. Per la seva estabilitat i professionalitat el clima perquè els nostres alumnes es desenvolupin en aquesta etapa de la seva vida és el més idoni.
 • El fet que Escola Sant Gervasi sigui una escola de 4 línies la dota d’una completa estructura de gestió que ofereix nombroses oportunitats per als seus alumnes i famílies.
 • Estudis concertats

  INFANTIL – PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA

 • Estudis no concertats

  BATXILLERAT – BATXILLERAT DUAL – CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

 • Escola de 4 línies

  4 CLASSES PER CURS