RELACIÓ AMB L’EMPRESA

A Escola Sant Gervasi Cooperativa disposem d’una Àrea de Qualificació Professional i d’una Àrea de Relació amb l’Empresa fet que possibilita als nostres professionals, especialment als dels Cicles Formatius, un ampli coneixement de les necessitats formatives dels seus alumnes i dels perfils d’ocupació que demanen les empreses del nostre entorn. Els alumnes de Batxillerat, a diferència de la majoria de centres, han de fer 70 hores de pràctiques en l’empresa: les Estades a l’Empresa.

Els alumnes de Cicles Formatius de l’Escola tenen l’oportunitat de formar-se en DUAL (formació en el centre i en l’empresa). Treballem estretament amb empreses reconegudes del sector farmaquímic i fem de la nostra formació casos d’èxit d’inserció i de millora laboral.

100%

oferim l’FP DUAL al 100% dels alumnes que superen el primer curs

100%

alumnes CF amb contracte de formació amb les empreses

EMPRESES FP DUAL