GRADUATS DE BATXILLERAT ESCOLA
0%
GRADUATS DE BATXILLERAT CATALUNYA
0%
EXPEDIENTS ESCOLA SUPERIORS A 8
0%
EXPEDIENTS ESCOLA SUPERIORS A 9
0%
APROVATS PAU ESCOLA
0%
APROVATS PAU CATALUNYA
0%
 • 7,83

  MITJANA EXPEDIENTS ESCOLA

 • 7,35

  MITJANA EXPEDIENTS CATALUNYA

 • 7,34

  MITJANA DE LES PAU ESCOLA

 • 6,61

  MITJANA DE LES PAU CATALUNYA

* MITJANES DARRERS 5 ANYS

NO DEIXEM EL FUTUR A L’ATZAR

 • Els resultats en les proves externes de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa i Matemàtiques tant de Primària  com de Secundària estan gairebé sempre per damunt de la mitjana de Catalunya.
 • Els resultats acadèmics dels nostres alumnes de Batxillerat estan també molt per sobre de la mitjana de Catalunya. Obtenim uns altíssims percentatges d’èxit en la Selectivitat i expedients d’alumnes molt per sobre de la mitjana de Catalunya. El nombre d’aprovats de Batxillerat supera gairebé sempre el 95%.
 • Hem rebut nombroses distincions a les PAU (alumnes que treuen un 9 o més) i Premis Extraordinaris de Batxillerat.