Logopèdia Sant Gervasi és un centre especialitzat en logopèdia educativa, que pretén donar resposta a les necessitats de l’alumnat de l’Escola Sant Gervasi des de l’etapa de P3 fins a Batxillerat. Des d’un vessant humà, proper i respectuós, s’ofereix un servei de qualitat a les famílies de l’Escola en el qual es prioritza el treball de forma conjunta i coordinada (mestres-logopeda-servei psicopedagògic-família). Es realitza un treball adaptat i personalitzat per a cada infant, i s’ajusten constantment les seves fites per a poder obtenir els majors i millors resultats.

QUÈ TREBALLEM?

 • Facilitem pautes, eines i recursos per a millorar el rendiment escolar i personal dels infants i adolescents.
 • Tenim l’objectiu d’aconseguir i afavorir els hàbits i estratègies d’estudi, l’autonomia, la relació, l’autoestima, l’organització i la planificació.
 • Dificultats de parla (retard de la parla: dislàlies, disfèmia (quequeig), deficiència auditiva)
 • Dificultats de llenguatge oral (retard de llenguatge, TEL, TEA…) Trastorn Específic del Llenguatge; Trastorn de l’Espectre Autista.
 • Retard en l’adquisició de la lectoescriptura
 • Dificultats d’expressió i comprensió lectora
 • Alteracions miofuncionals (deglució atípica, respiració oral, hipotonia orofacial, posició lingual, masticació).
 • Trastorns d’aprenentatge: dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia…
 • Trastorns de la veu: disfonies funcionals (mal ús, higiene vocal…), disfonies orgàniques (pòlips, nòduls, edemes…).

NO DEIXEM EL FUTUR A L’ATZAR

 • L’equip especialitzat en logopèdia educativa i en contínua formació.
 • El tracte proper i afectuós.
 • La primera entrevista gratuïta.
 • La comunicació directa amb els professionals que treballen amb l’infant i la família.
 • El servei ofert en la mateixa escola, més còmode i àgil.

COM HO FEM?

 • HORARIS
  • Ens adaptem als horaris de l’alumnat (migdies inclosos).
  • Les sessions es poden recuperar en cas d’excursió o malaltia.
  • Adaptem la llargada de les sessions a les edats.
  • Sessions de logopèdia durant el mes de juliol.
 • ESPAIS
  • Espai habilitat amb tot el material necessari.
  • Grups reduïts (màxim 2 alumnes).
 • COMUNICACIÓ
  • Contacte constant amb la família per seguiment.
  • Informe a final de curs o en el cas d’alta.
  • Pautes de seguiment i d’actuació a casa.
 • PAGAMENT
  • S’inclou en el rebut mensual de l’Escola.
 • SERVEIS
  • Hi ha la possibilitat d’oferir el servei als adults.
  • Hi ha la possibilitat d’oferir el servei a persones externes de l’Escola.