PROJECTES SERVEI PSICOPEDAGÒGIC

TALLER DE COMPRENSIÓ I DE VELOCITAT LECTORA A 3R DE PRIMÀRIA.

SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR PER RESOLDRE PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA CERCANT LA RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES.

WEBINARS INFORMATIVES PER A LES FAMÍLIES.

XERRADES SOBRE TEMES D’INTERÈS RELACIONATS AMB L’APRENENTATGE I LES EMOCIONS.

PROJECTE D’INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL.

NO DEIXEM EL FUTUR A L’ATZAR

 • Un equip multidisciplinar format per psicòlegs, psicopedagogs, logopedes, mestres d’educació especial i educadors socials.
 • El suport dels psicòlegs en el procés d’adaptació a Infantil 3.
 • Dues SIEI, una a Primària i una altra a l’ESO, en escola concertada del Vallès Sud.
 • Aplicació de proves psicopedagògiques per a l’alumnat que en tingui necessitat.
 • Un seguiment individualitzat, proper i sistemàtic dels alumnes de l’Escola.
 • Tallers en grups reduïts d’habilitats socials.
 • EDUCACIÓ INFANTIL
  • A #P3 treballem l’observació directa dels nens i nenes dins de l’aula durant el període d’adaptació per poder fer una primera detecció de les necessitats a nivell emocional, d’adquisició d’hàbits i d’interacció.
  • A #P3 els psicòlegs, dins de l’aula, observen la intenció comunicativa.
  • Oferim a les famílies de #P3 xerrades i newsletters informatius sobre temes d’interès: bolquers, xumet, hàbits alimentaris i del son i gestió de la frustració (rebequeries).
  • A #P5 passem als alumnes una prova AEI (Aptituds en Educació Infantil) en la qual valorem els aspectes verbals, memorístics, espacials i de visomotricitat.
  • A tota l’etapa d’Educació Infantil detectem possibles dificultats de parla mitjançant els protocols fonètics.
 • CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA
  • A #1rCI treballem els protocols fonètics amb els alumnes que estan en seguiment.
  • Tant a #1rCI com a #2CI passem proves de lectura i, en el segon curs, de comprensió lectora.
 • CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA
  • A #3rCM passem la prova BADyG per avaluar el raonament verbal, matemàtic i espacial, la comprensió, la memòria auditiva i visual i l’atenció.
  • A #3rCM oferim un taller de lectura comprensiva i de velocitat lectora.
  • A #4tCM ens centrem en els aprenentatges i en les emocions i derivem a professionals externs, si escau.
 • CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA
  • A #5èCS avaluem l’ortografia dels nostres alumnes.
  • A #6èCS els alumnes duen a terme les Proves de Competències Bàsiques del Departament d’Educació.
 • SECUNDÀRIA
  • A #ESO fem seguiment i avaluació de l’ortografia.
  • A #4tESO es passen i valoren les proves externes de competències bàsiques del Departament.
  • A #4tESO treballem l’orientació postobligatòria.
 • BATXILLERAT
  • Tant a #1rBTX com a #2nBTX oferim seguiment emocional i professional.