CFGS EDUCACIÓ INFANTIL

DURADA

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.


TITULACIÓ OFICIAL

Tècnic/a superior – en Educació Infantil


VALORS AFEGITS SANT GERVASI

Visita personalitzada CFGS educació infantil


 • Responsable del tractament: Escola Sant Gervasi, amb domicili a c/ de Sabadell no 41, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona).
 • Finalitat del tractament: Atendre la seva sol·licitud.
 • Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santgervasi.org/politica-de-privacitat/

PERFIL PROFESSIONAL

Cicle destinat a formar bons professionals dins del món de l’educació infantil. El curs vol dotar a l’alumnat de competències personals, socials i professionals, per tal de garantir la seva incorporació al món laboral. L’alumnat serà capaç de dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

PLA D’ESTUDIS

 • Intervenció amb Famílies i Atenció als Infants en Risc Social
 • Didàctica de l’Educació Infantil
 • Autonomia Personal i Salut Infantil
 • El Joc Infantil i la seva Metodologia
 • Expressió i Comunicació
 • Desenvolupament Cognitiu i Motriu
 • Desenvolupament Sòcioafectiu
 • Habilitats Socials
 • Primers Auxilis
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Projecte d’Atenció a la Infantesa
 • Formació en Centres de Treball

CONTINUÏTAT ACADÈMICA

 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

NO DEIXEM EL FUTUR A L’ATZAR

 • SUPORT A L’ALUMNAT I FAMÍLIES

  Tutoria personal
  Suport acadèmic
  Suport psicopedagògic

 • ESCOLA D’IDIOMES

  Nivells d’anglès
  Matèries en anglès
  Segona llengua

 • PRÀCTIQUES D’EMPRESA

  Departament pràctiques d’empresa
  Borsa de treball pròpia i activa
  Orientador laboral

SERVEIS CAMPUS ESG

 • BIBLIOTECA I SALES D’ESTUDI

  Els alumnes de Cicles Formatius tenen a la seva disposició la biblioteca del centre i les sales d’estudi cooperatiu obertes totes les tardes fins a les 20:00 hores. En aquests espais disposen de connexió a internet i de suports per facilitar tant el treball individual com en grup.

 • SERVEI PSICOPEDAGÒGIC

  L’Equip Psicopedagògic de l’Escola està format per psicòlegs, pedagogs, mestres d’educació especial i logopedes, els quals formen un complet equip de seguiment de tots els alumnes i d’assessorament de tots els professors i professores.

 • PLATÓ DE TV

  SGTV és el canal de televisió de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa. Una plataforma ideal per a dur a terme les creacions audiovisuals dels alumnes de Cicles Formatius.

  Conscients de la importància social de la imatge i  l’alfabetització audiovisual, l’Escola Sant Gervasi i la Fundació Privada Sant Gervasi posen en marxa, el 2016, SGTV, un canal mitjançant el qual els estudiants no només s’enfronten als problemes i aprenentatges derivats de la creació de continguts audiovisuals, sinó que a més, aprenen a interpretar el llenguatge de les pantalles que els envolten de forma crítica i reflexiva.

 • VISITA EL CAMPUS

  Si voleu visitar les instal·lacions de l’Escola, s’ha adaptat un espai de visita virtual en la pàgina web.

  La visita, feta amb càmeres de 360º, permet entrar en els espais més destacats de l’Escola.

 • INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

  Els alumnes de Cicles Formatius disposen de dues piscines a la mateixa escola.

  A més, dins del campus de l’Escola s’hi troben les instal·lacions del centre Oci i Salut, que posa a la disposició de tot l’alumnat de Cicles Formatius els seus gimnasos, pistes esportives i pistes de pàdel.

 • SERVEI D’INFERMERIA ESCOLAR

  Una infermera titulada propociona assistència sanitària a l’alumnat durant tota la jornada escolar, a més duu a terme tallers d’educació per a la salut.