Fotos de la temporada 19-20 de Patinatge

Primer de primària

Segon de primària

Tercer i quart de primària

Cinquè i sisè de primària

ESO

Foto de família de patinatge