INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Informació i assessorament per a la implantació del sistema de les qualificacions professionals adreçat tant als Departaments de Recursos Humans i Personal, àrees productives, així com als propis treballadors.

Informació i assessorament per a l’aplicació d’un sistema basat en les competències professionals tècniques i l’aplicació als plans de formació i qualificació dels seus treballadors.

Detecció de les necessitats formatives dels treballadors, realització d’una diagnosi de les competències requerides per a cada lloc de treball, anàlisi dels possibles dèficits que tenen els treballadors i disseny d’un pla formatiu adequat a les necessitats de l’empresa.