MEDIACIÓ ESCOLAR

Escola Sant Gervasi Cooperativa ofereix als seus alumnes un Servei de Mediació Escolar amb l’objectiu d’integrar-los i implicar-los en l’àmbit de la convivència. És per això que un equip d’alumnes de 3r d’ESO, després de rebre una formació en gestió de conflictes per part del Departament Psicopedagògic de l’Escola, són els responsables de dur a terme la funció de mediadors escolars durant aquest curs i el següent.

Aquest servei es dirigeix tots els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària, i 1r i 2n d’ESO.

mediacioescolar@santgervasi.org