PLANS FORMACIÓ EMPRESA

Col·laborem amb l’empresa per a dissenyar el pla de formació anual, en especial en totes aquelles accions i activitats formatives tècniques associades als perfils professionals de la FARMAQUÍMICA.