#RESPONSABILITAT

#SERVEIS

Serveis com el d’infermeria (amb una infermera col·legiada integrada en el centre i en el projecte educatiu), el de transport escolar, el de menjador (amb cuina pròpia), el d’acollida al matí i a la tarda, etc. fan d’Escola Sant Gervasi Cooperativa una de les més ben equipades de la zona.

#COMPROMÍS SOCIAL

El claustre de mestres i professors d’Escola Sant Gervasi Cooperativa és molt estable i està molt identificat amb un projecte cooperatiu sense ànim de lucre i amb un destacat compromís social. És per això que formem els nostres alumnes amb els valors del cooperativisme i convidem els pares i mares a participar-hi a través de la figura del soci col·laborador.

#ESCOLA DE PRÀCTIQUES

Escola Sant Gervasi Cooperativa és un centre que rep nombrosos alumnes universitaris en pràctiques. Universitats de tot Espanya, com la UAB, la UB, la URL (Blanquerna), la UPC i la UOC de Barcelona; la UVic de Vic; el Tecnocampus de Mataró; la UNIR de La Rioja; la VIU de València; l’Afonso X El Sabio, la Universidad Camilo José Cela i la Universidad de Nebrija de Madrid; i la Universitat Isabel I de Burgos han confiat en nosaltres perquè ajudem a formar els seus alumnes que troben, a l’Escola, un complet i innovador projecte pedagògic.