#TRANSFORMACIÓ SOCIAL

#COMPROMÍS SOCIAL

El claustre de mestres i professors d’Escola Sant Gervasi Cooperativa és molt estable i està molt identificat amb un projecte cooperatiu sense ànim de lucre i amb un destacat compromís social. És per això que formem els nostres alumnes amb els valors del cooperativisme i convidem els pares i mares a participar-hi a través de la figura del soci col·laborador.

#PROJECTE D’INTERNACIONALITZACIÓ

Ens avalen molts anys d’experiència en l’organització d’intercanvis lingüístics durant les etapes de Cicle Superior de Primària i Secundària; enviem alumnes de Batxillerat a fer les pràctiques de l’empresa a l’estranger, i alumnes de 4t de Cicle Mitjà de Primària a participar en els programes Erasmus +. Acollim professors estrangers en pràctiques i alumnes del prestigiós MIT que venen a fer classe als nostres alumnes. Oferim el Diploma Dual als nostres alumnes de Secundària i Batxillerat perquè, si ho desitgen, obtinguin l’American High School Diploma.