#PROXIMITAT

#SUPORT A L’ ALUMNAT I FAMÍLIES

Aconsellem i orientem els nostres alumnes i famílies gràcies a la figura del tutor personal, que és escollit pel propi alumne a partir de l’etapa de Secundària. Entenem l’atenció a les famílies com un dels eixos principals del nostre projecte i, per aquest motiu, ens comprometem a reunir-nos-hi amb regularitat i oferir-los un complet servei psicopedagògic sempre que sigui necessari.

#RELACIÓ AMB L’EMPRESA

A Escola Sant Gervasi Cooperativa disposem d’una Àrea de Qualificació Professional i d’una Àrea de Relació amb l’Empresa fet que possibilita als nostres professionals, especialment als dels Cicles Formatius, un ampli coneixement de les necessitats formatives dels seus alumnes i dels perfils d’ocupació que demanen les empreses del nostre entorn. Els alumnes de Batxillerat, a diferència de la majoria de centres, estan obligats a fer unes Estades a l’Empresa.