CFGS FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS

DURADA

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.


TITULACIÓ OFICIAL

Tècnic/a superior – en fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.


VALORS AFEGITS SANT GERVASI

Visita personalitzada CFGS fabricació de productes farmacèutics


 • Responsable del tractament: Escola Sant Gervasi, amb domicili a c/ de Sabadell no 41, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona).
 • Finalitat del tractament: Atendre la seva sol·licitud.
 • Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i revocació dirigint-vos per escrit a l’adreça del responsable. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://santgervasi.org/politica-de-privacitat/

PERFIL PROFESSIONAL

Aquests estudis capaciten per gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.

PLA D’ESTUDIS

 • Organització i Gestió de la Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.
 • Control de Qualitat de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.
 • Operacions Bàsiques en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins.
 • Principis de Biotecnologia.
 • Seguretat en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins.
 • Àrees i Serveis Auxiliars en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins.
 • Tècniques de Producció Biotecnològica.
 • Tècniques de Producció Farmacèutica i Afins.
 • Regulació i Control en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins.
 • Condicionament i Emmagatzematge de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.
 • Manteniment Electromecànic en Indústries de Procés.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Projecte de Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.
 • Formació en Centres de Treball.

CONTINUÏTAT ACADÈMICA

 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

NO DEIXEM EL FUTUR A L’ATZAR

 • SUPORT A L’ALUMNAT I FAMÍLIES

  Tutoria personal
  Suport acadèmic
  Suport psicopedagògic

 • ESCOLA D’IDIOMES

  Nivells d’anglès
  Matèries en anglès
  Segona llengua

 • PRÀCTIQUES D’EMPRESA

  Departament pràctiques d’empresa
  Borsa de treball pròpia i activa
  Orientador laboral

SERVEIS CAMPUS ESG

 • TALLERS I LABORATORIS

  Obrim els nostres laboratoris i aules taller i de robòtica cada tarda fins a les 20:00 hores. Ambdòs espais són ideals per a posar en pràctica els coneixements adquirits durant les classes del matí. Gràcies a la nostra tradició en certificats de professionalitat de química disposem dels laboratoris escolars més ben equipats de la comarca.

 • BIBLIOTECA I SALES D’ESTUDI

  Els alumnes de Cicles Formatius tenen a la seva disposició la biblioteca del centre i les sales d’estudi cooperatiu obertes totes les tardes fins a les 20:00 hores. En aquests espais disposen de connexió a internet i de suports per facilitar tant el treball individual com en grup.

 • VISITA EL CAMPUS

  Si voleu visitar les instal·lacions de l’Escola, s’ha adaptat un espai de visita virtual en la pàgina web.

  La visita, feta amb càmeres de 360º, permet entrar en els espais més destacats de l’Escola.

 • SERVEI PSICOPEDAGÒGIC

  L’Equip Psicopedagògic de l’Escola està format per psicòlegs, pedagogs, mestres d’educació especial i logopedes, els quals formen un complet equip de seguiment de tots els alumnes i d’assessorament de tots els professors i professores.

 • SERVEI D’INFERMERIA ESCOLAR

  Una infermera titulada propociona assistència sanitària a l’alumnat durant tota la jornada escolar, a més duu a terme tallers d’educació per a la salut.

 • PLATÓ DE TV

  SGTV és el canal de televisió de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa. Una plataforma ideal per a dur a terme les creacions audiovisuals dels alumnes de Cicles Formatius.

  Conscients de la importància social de la imatge i  l’alfabetització audiovisual, l’Escola Sant Gervasi i la Fundació Privada Sant Gervasi posen en marxa, el 2016, SGTV, un canal mitjançant el qual els estudiants no només s’enfronten als problemes i aprenentatges derivats de la creació de continguts audiovisuals, sinó que a més, aprenen a interpretar el llenguatge de les pantalles que els envolten de forma crítica i reflexiva.

 • INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

  Els alumnes de Cicles Formatius disposen de dues piscines a la mateixa escola.

  A més, dins del campus de l’Escola s’hi troben les instal·lacions del centre Oci i Salut, que posa a la disposició de tot l’alumnat de Cicles Formatius els seus gimnasos, pistes esportives i pistes de pàdel.